×
1 Izberite potrdila EITC/EITCA
2 Učite se in opravljajte spletne izpite
3 Pridobite certifikat za svoje IT znanje

Potrdite svoje IT spretnosti in kompetence v okviru evropskega certifikacijskega okvira IT od koder koli na svetu v celoti na spletu.

Akademija EITCA

Standard potrjevanja digitalnih veščin Evropskega inštituta za certifikacijo informacijske tehnologije, namenjen podpori razvoja digitalne družbe

Pozabili svoje podrobnosti?

USTVARI RAČUN

A moderno, inovativno in učinkovito javna uprava je bistvena za nadaljnjo rast EU. Ali bo tak, je odvisno tudi od vas in vašega Pristojnosti e-uprave.

DOBRODOŠLI NA AKADEMIJI EITCA, PANEVROPSKEM OKVIRU ZA IT POTRDITEV ZA VAŠE DIGITALNE SPOSOBNOSTI FORMALNO POTRDITEV NA Spletni strani

Akademija EITCA združuje ustrezna evropska certifikata IT (EITC) v izbranih specializacijah digitalnih veščin (začenši s 150 urno vsebino učnega načrta). Dostop do certifikatov EITC (vsaka po 15 ur referenčne vsebine) je neposreden.

UPORABLJAJTE 80 % SUBVENCIJO EITCA ACADEMY DSJC DO – VAŠA SUBVENCIJA JE ZEDAJ UPORABLJENA – LAHKO NADALJUJETE

Subvencija opušča 80 % pristojbin za certifikacijske programe Akademije EITCA pri vpisu do . Vaša subvencija je zdaj aktivirana. Kodo subvencije lahko pošljete na vaš e-poštni naslov, da jo uporabite pozneje ali na drugi napravi.

EITCA/EG AKADEMIJA ZA E-VLADO

Evropska akademija za certificiranje informacijskih tehnologij

Okvir e-kompetenc za medsebojno delovanje e-uprave.

EITCA/EG Academy je certifikacijski program, namenjen javni upravi, katerega cilj je premostiti vrzel v širjenju IT-spretnosti na vseh ravneh javnih služb/upravljanja EU.

Akademija EITCA/EG se osredotoča na področja IT, ki so najpomembnejša za delovanje javne uprave. To so predvsem pisarniška in upravljavska programska oprema, osnove omrežja, formalni in praktični vidiki varnosti informacij in evropski programi e-uprave.

 

V skladu s standardom EU za certificiranje kompetenc IT za javno upravo se šteje, da se pomanjkljivosti procesov, ki temeljijo na IT v javnih domenah držav članic, zmanjšujejo v korist državljanov EU, kar povečuje dostopnost in učinkovitost javnih storitev.

Le sodobna, inovativna in učinkovita javna uprava lahko sprosti nadaljnji potencial rasti EU in te lastnosti so pogojene s pristojnostmi IT.

Kako delujev 3 preprostih korakih

(ko izberete svojo akademijo EITCA ali izbrano paleto certifikatov EITC iz celotnega kataloga EITCA/EITC)

Naučite se in vadite

Sledite spletnim referenčnim video gradivom za pripravo na izpite. Fiksnih ur ni, učite se po urniku. Brez časovnih omejitev. Strokovno spletno svetovanje.

Pridobite certifikat EITCA

Po pripravi opravljate popolne spletne izpite EITC. Ko opravite vse, pridobite certifikat Akademije EITCA.

Začnite svojo kariero

Certifikat Akademije EITCA, ki ga je izdal EU, s podrobnimi dopolnili je uradno potrdilo o vaših kompetencah.

Učite se in vadite na spletu

Spremljajte spletna gradiva z odprtim dostopom, ki se pripravljajo na izpite. Ni pouka, študiraš, ko lahko.

 • Akademija EITCA združuje programe EITC
 • Vsak program EITC je velik 15 ur
 • Vsak program EITC določa obseg ustreznega spletnega izpita
 • Uporabljate platformo za e-učenje EITCA Academy s 24/7 dostopom do odprtih materialov in didaktike
 • Dobite tudi dostop do potrebne programske opreme

Pridobite certifikat EITCA

Po pripravi opravljate popolne spletne izpite EITC. Ko opravite vse, pridobite certifikat Akademije EITCA.

 • Pridobite osebno certifikat Akademije za računalniško grafiko EITCA/EG
 • Podroben dodatek k diplomi EITCA/EG
 • Dodatno 7 ustreznih potrdil EITC
 • Vsi dokumenti, izdani in potrjeni v Bruslju, so vam bili poslani v tujino
 • Vsi dokumenti so bili izdani tudi v stalni elektronski obliki z e-verifikacijo

Začnite svojo kariero

Certifikat akademije EITCA z dodatkom in vsemi nadomestnimi certifikati EITC dobro potrjuje vaše sposobnosti.

 • Vključite ga in predstavite v svojem življenjepisu
 • Predložite ga izvajalcu ali delodajalcu
 • Dokažite svoj profesionalni napredek
 • Pokažite svojo dejavnost na področju mednarodnega izobraževanja in samorazvoja
 • Poiščite želeno delovno mesto, pridobite napredovanje ali poiščite nove pogodbe
 • Pridružite se skupnosti EITCI Cloud

EITCA/EG AKADEMIJA ZA E-VLADO
Okvir IT veščin javne uprave EU

 • Interaktivna oddaljena predavanja, vaje in laboratoriji za informacijsko varnost v celoti prek interneta (s potrebno brezplačno preskusno programsko opremo)
 • Obsežen program, ki vključuje 7 tečajev EITC (105 ur) z dostopom do programske opreme in didaktičnih posvetovanj z osebjem, ki bo končan v enem mesecu
 • Postopki preverjanja in potrjevanja, ki so v celoti oddaljeni preko interneta s potrdili o e-upravi EU EITCA, izdani v Bruslju v papirni obliki
 • Prilagodljiva stopnja težavnosti, primerna za napredne in začetnike uporabnikov digitalnih tehnologij s predhodnimi znanji na področju IT skorajda nič

Kakovost javne uprave je eden ključnih dejavnikov za splošno konkurenčnost Evropske unije. Javna uprava odraža institucionalne temelje vodenja držav članic, kakovost upravljanja in javne uprave pa zlasti določata uspešnost vseh javnih politik in storitev. Javna uprava obravnava potrebe družbe in uokvirja njeno delovanje prek organizacijskih struktur, procesov, vlog, politik in programov, pri čemer oblikuje gospodarsko blaginjo, socialno kohezijo in trajnostno rast. Opredeljuje kakovost in dostopnost javnih storitev in kalupov za ustvarjanje javne vrednosti. Sodobna, inovativna in učinkovita javna uprava je zato ključnega pomena za ohranjanje krize in okrevanje potenciala Evropske unije za nadaljnjo rast.

Samoumevno je, da so kakovost, učinkovitost in inovativnost v procesih in institucijah javne uprave pogojene s kvalifikacijami uslužbencev javnega sektorja, odgovornih za ustrezna področja javnih služb in upravljanja. Skupaj s pospešeno digitalizacijo vseh vrst poklicnih dejavnosti je izjemna vloga povezana s kvalifikacijami za informacijske tehnologije. Vloge IT pri rasti zasebnega sektorja ni mogoče podcenjevati in podobno široko sprejemanje vedno pametnejših IT procesov poteka v javnem sektorju, ki ne more zaostajati za gospodarskim okoljem, ki ga sam pogojuje. To je dobro izraženo v sklepih raziskave Evropske komisije "Kakovost javne uprave" iz novembra 2016, ki priznava, da je resničen premik k e-upravi odvisen od znanj in kompetenc kakovosti osebja na vseh ravneh struktur javne uprave.

Evropska akademija za certificiranje informacijskih tehnologij za javno upravo je namenjen program za premostitev vrzeli v širjenju IT veščin na vseh ravneh javnih storitev in upravljanja. Standard EITCA/EG je zasnovan tako, da zagotavlja skupen okvir EU za kakovost pri razvoju in ohranjanju ustreznih in posodobljenih kvalifikacij osebja v javni upravi. Zaradi tega skupnega standarda pri potrjevanju in potrjevanju kompetenc za IT se šteje, da se pomanjkljivosti procesov, ki temeljijo na IT, v javnih sektorjih držav članic zmanjšujejo v korist državljanov EU, kar podpira povečanje dostopnosti, učinkovitosti in kakovosti javnih storitev. Program EITCA/EG za javno upravo vzdržuje Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij in izvaja digitalni program za Evropo, ki predstavlja enega od sedmih stebrov strategije Evropa 2020.

eitca-npr-1024x721Evropska akademija za certificiranje informacijskih tehnologij za javno upravo je namenjen program za premostitev vrzeli v širjenju IT veščin na vseh ravneh javnih storitev in upravljanja v EU. Standard certificiranja informacijske tehnologije za e-upravo EITCA/EG je zasnovan tako, da zagotavlja skupen okvir EU za kakovost pri razvoju in ohranjanju ustreznih in posodobljenih kvalifikacij osebja v javni upravi. Zaradi tega skupnega standarda pri potrjevanju in potrjevanju kompetenc za IT se šteje, da se pomanjkljivosti procesov, ki temeljijo na IT, v javnih sektorjih držav članic zmanjšujejo v korist državljanov EU, kar podpira povečanje dostopnosti, učinkovitosti in kakovosti javnih storitev. Program EITCA/EG za javno upravo vzdržuje Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij in izvaja digitalni program za Evropo, ki predstavlja enega od sedmih stebrov strategije Evropa 2020.

Kakovost javne uprave je eden ključnih dejavnikov za splošno konkurenčnost Evropske unije. Javna uprava odraža institucionalne temelje vodenja držav članic, kakovost upravljanja in javne uprave pa zlasti določata uspešnost vseh javnih politik in storitev. Javna uprava obravnava potrebe družbe in uokvirja njeno delovanje prek organizacijskih struktur, procesov, vlog, politik in programov, pri čemer oblikuje gospodarsko blaginjo, socialno kohezijo in trajnostno rast. Opredeljuje kakovost in dostopnost javnih storitev in kalupov za ustvarjanje javne vrednosti. Sodobna, inovativna in učinkovita javna uprava je zato ključnega pomena za ohranjanje okrevanja po krizah in sprostitev nadaljnjega potenciala rasti EU. Očitno je, da kakovost, učinkovitost in inovacije v postopkih in institucijah javne uprave pogojujejo kvalifikacije zaposlenih v javnem sektorju, odgovornih za ustrezna področja javnih storitev in upravljanja. Poleg pospešene digitalizacije vseh vrst poklicnih dejavnosti je izjemna vloga povezana s kvalifikacijami za informacijske tehnologije. Vloge IT pri rasti zasebnega sektorja ni mogoče podcenjevati in v javnem sektorju poteka podobno široko sprejetje vedno pametnejših informacijskih procesov, ki ne morejo zaostajati za ekonomskim okoljem, ki ga same postavljajo. To je dobro izraženo v sklepih raziskave Evropske komisije „Kakovost javne uprave“ novembra 2016, ki priznava, da je dejanski premik k e-vladi odvisen od IT-spretnosti in sposobnosti osebja na vseh ravneh struktur javne uprave. Pridobitev certifikata akademije EITCA/EG je povezana s pridobivanjem znanj in opravljanjem zaključnih izpitov v okviru vseh 7 posameznih predmetov EITC, ki sestavljajo akademijo (na voljo tudi ločeno kot posamezna potrdila EITC). Več podrobnosti je na voljo na spletni strani Strani s pogostimi vprašanji.

Program Akademije za e-upravo EITCA/EG vključuje 7 posameznih tečajev EITC (tečaji certificiranja evropskih informacijskih tehnologij) s skupno 105 ur didaktične vsebine (15 ur za vsak predmet EITC).
Seznam certifikacijskih tečajev EITC, vključenih v celoten program EITCA/EG e-Government Academy, v skladu s specifikacijami Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij EITCI, je predstavljen spodaj. Za prikaz podrobnega programa lahko kliknete ustrezni tečaj certificiranja EITC.

Posamezne tečaje EITC je mogoče kupiti tudi ločeno, ne da bi bilo treba kupiti celotno akademijo, vendar v tem primeru ne velja nobena podpora EU.

EITCA/EG e-Government Academy je izpopolnjen program usposabljanja in certificiranja z obsežno didaktično vsebino, enakovreden mednarodnim podiplomskim študijem v kombinaciji z najsodobnejšim izobraževanjem o trenutnih standardih programov elektronske uprave in standardov interoperabilnosti v EU. Vsebino certifikacijskega programa EITCA Academy določa in standardizira Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij EITCI v Bruslju. Ta program se zaporedoma posodablja zaradi napredka informacijske tehnologije v skladu s smernicami Inštituta EITCI in je predmet rednih akreditacij.

Prilagojena potrdila, ki jih udeleženec pridobi po zaključku EITCA/EG Academy, so sestavljena iz certifikata EITCA/EG e-Government Academy in 7 posebnih certifikatov EITC/EG. Vzorci vseh teh potrdil so predstavljeni spodaj:

eitca-npr-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Dop EITC-BI-OO-AAH08101234-Suppl EITC-CN-CNF-AAH08101234-Suppl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl EITC-IS-FAIS-AAH08101234-Suppl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Suppl EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Suppl

Tako potrdila EITCA kot EITC vsebujejo ime udeleženca, ime programa za certificiranje, datum izdaje in enolično identifikacijsko številko. Potrdila EITC poleg tega vsebujejo podroben opis vsebine programa, skupaj z rezultatom ocenjevanja v odstotkih in samodejno spletno potrditvijo certifikata na osnovi QR kode. Sistem za skeniranje QR kode omogoča enostavno strojno prepoznavanje in avtomatizacijo potrjevanja potrdil, možno pa je tudi ročno preverjanje pristnosti in podrobnosti o potrditvi z zagotavljanjem ID-ja za potrdilo in priimka imetnika pri validacijski službi EITCI. V validacijski službi EITCI so shranjena vsa osebna potrdila, v primeru izgube fizičnega potrdila pa lahko od tam naročite dodatna vprašanja. Obstaja tudi možnost prenosa osebnih potrdil v obliki PDF. Certifikatu EITCA je priložen tudi dodatek k certifikaciji, ki podrobno opisuje celotno programsko vsebino Akademije EITCA (vsi ti podatki so predstavljeni v skupni obliki skupaj s količinsko opredeljenimi odstotnimi rezultati). Vsa potrdila je pooblastila izdajatelj Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij EITCI.

Tako učni proces kot izpitni postopki v okviru EITCA Akademije se izvajajo na daljavo v okviru platforme za e-učenje. Didaktični postopek, ki se izvaja prek interneta z uporabo katere koli odjemalske naprave, je časovno in krajno popolnoma prilagodljiv, odpravlja fizično prisotnost udeležencev in odstranjuje ovire za dostopnost (kot so geografske ali časovne cone).

Po prijavi na izbrani program EITCA/EITC udeleženci pridobijo dostop do prilagojenega e-učnega okolja, ki vsebuje asinhrono metodologijo učenja, brez časovnih zahtev.

Poudarja didaktika e-učenja EITC/EITCA:

 • Didaktični postopek se lahko začne v vsakem trenutku (zaposlovanje je odprto skozi celo leto) in ga lahko izvajamo kadar koli (npr. Ob večernih urah ali ob vikendih) in s katere koli lokacije, z uporabo katere koli odjemalčeve naprave z dostopom do interneta.
 • Posodobljeni in funkcionalni didaktični viri so udeležencu stalno na voljo 24/7 v okviru platforme e-učenja.
 • Širok obseg didaktičnih vsebin omogoča prilagajanje učnega procesa potrebam tako začetnikov kot tudi naprednih udeležencev.
 • Vse didaktične vsebine so na voljo kot elektronski viri na platformi za e-učenje (e-predavanja, e-vaje in e-laboratoriji).
 • Vsak program EITC se lahko zaključi tudi v samo 2 dneh, medtem ko se program akademije EITCA lahko zaključi v obdobju, ki ustreza številu programov EITC, ki jih vsebuje, npr. V primeru akademije EITCA/CG bi bilo to 18 dni (običajno standardno obdobje dokončanja je en mesec).
 • Vendar ni nobenih časovnih zahtev za zaključek programov EITC/EITCA, čas zaključka pa je v celoti odvisen od udeleženceve preferenc glede intenzivnosti učenja.

Interaktivni didaktični postopek EITC/EITCA na platformi e-učenja vključuje neomejeno razpoložljivost strokovnih posvetovanj. On-line svetovanje lahko kadar koli začne udeleženec, ki potrebuje pomoč.

Glede na potrebe udeleženca je lahko svetovanje omejeno na odgovore na posebna vprašanja ali reševanje problemov, povezanih z didaktičnim programom. Lahko se razširi tudi na vaje in nasvete, vse do individualnega didaktičnega pristopa, ki temelji na napredku udeleženca. Svetovanja temeljijo na komunikacijskem sistemu e-izobraževalne platforme, pa tudi na individualnem e-poštnem stiku in po potrebi v realnem času klepetajo s strokovnjaki.

Platforma za e-izobraževanje obdeluje statistiko vseh učnih dejavnosti udeleženca med izvajanjem didaktičnega programa in tako omogoča svetovanje strokovnjakom, da individualizirajo svoj pristop pri ustrezni pomoči učnim potrebam udeležencev. Podrobna poročila o dejavnosti platforma samodejno pripravi in ​​jih predstavi svetovalnim strokovnjakom, tako da lahko vedo, kateri deli programa so bili najbolj problematični in zahtevajo osredotočenost. Model individualnega poučevanja in poučevanja, odvisno od učnih potreb udeležencev, temelji na podobnih pristopih na vodilnih univerzah, za njih pa je značilno, da povečujejo učno učinkovitost in motivirajo udeležence k večjim prizadevanjem pri učenju, ko se odločijo za začetek svetovalne pomoči.

cs

Spletna didaktika je vedno programirana v tečajih EITC, ki se končajo s popolnoma oddaljenim izpitom EITC, ki se izvaja prek interneta, brez potrebe po fizični prisotnosti v izpitnem centru. Izpit ima obliko zaprtega testa, ki vključuje 15 naključnih testnih vprašanj z več izbirami glede na vsebino predmeta EITC. Ta oddaljeni test udeleženec opravi v okviru platforme za e-učenje (kjer je udeležencu predstavljen interaktivni test, ki izvaja naključno izbiro testnih vprašanj, možnost vrnitve na odgovorjena na neodgovorjena vprašanja in časovno omejitev, ki je 45 minut). Rezultat uspešnosti izpita EITC je 60% pozitivnih odgovorov, vendar neuspeh pri doseganju te meje omogoča udeležencem izpita brez dodatnih pristojbin (obstajata dva brezplačna poskusa ponovnega vpogleda, po katerih nadaljnji preizkus zahteva ponovni plačilo pristojbine za plačilo v višini 2 EUR) . Udeleženec lahko ponovno opravi opravljen test, da izboljša rezultat za boljšo predstavitev na certifikatu.

Ob zaključku vseh izpitov EITC, ki predstavljajo certifikat EITCA, je udeleženec izdal ustrezno potrdilo akademije EITCA skupaj z vsemi vključenimi certifikati EITC. Dodatnih izpitov na akademiji EITCA ni (izpiti so dodeljeni le tečajem EITC, vsak rezultat pa je izdan s certifikatom EITC, medtem ko je certifikat akademije EITCA izdan šele po opravljeni ustrezni skupini pregledov EITC). Rezultati, predstavljeni na certifikaciji EITCA Academy, so rezultati vseh certifikatov EITC, ki vsebujejo določeno akademijo EITCA. Vsi postopki se v celoti izvajajo na daljavo v Bruslju in potrdilo se pošlje udeležencu, digitalno potrjevanje pa je stalno shranjeno v validacijski službi EITCI.

Postopek potrjevanja skupaj z vsemi izpiti poteka v celoti na daljavo na spletu znotraj sodobne platforme za e-učenje v asinhronem načinu. Zahvaljujoč fleksibilnemu organiziranemu didaktičnemu procesu e-učenja, skupaj z vsemi preverjanji, ki se izvajajo na daljavo in asinhrono prek interneta (kar omogoča največjo fleksibilnost v času, ko udeleženec sam organizira svoje učne dejavnosti na svoje udobje), fizična prisotnost udeleženca ni potrebna , zato se odpravijo številne ovire.

Certifikati Akademije EITCA in EITC so združljivi z evropskim sistemom prenosa in kopičenja kreditnih točk (skratka ECTS). Če se izobražujete na evropski univerzi (ne nujno v EU, ampak v državi, ki sodeluje v ECTS standardu), lahko za zaključni dodiplomski ali podiplomski študijski program na nacionalnem visokošolskem sistemu računate na akademijo EITCA ali na tečaje EITC. To je možno, saj sta certifikati EITCA Academy in EITC združljivi s standardom ECTS in sta si dodelili ocene ECTS v skladu s standardno specifikacijo. Kljub temu je na univerzi še vedno odločitev, da sprejme ali zavrne računovodstvo o zaključku določenega tečaja certificiranja EITC v vašem programu študija (takšno poizvedovanje je treba predložiti dekanskemu uradu skupaj z neprimernimi potrdili EITC/EITCA in njihovi dodatki). Potrdila EITC in EITCA so opremljena s podrobnimi programskimi dopolnili, ki bodo omogočile ustrezno upoštevanje vsebinske enakovrednosti z ustreznim univerzitetnim tečajem ali ustreznim zneskom kvalifikacij in kompetenc celo univerze v državah, ki ne sodelujejo v sistemu ECTS. .

Akademije EITCA sestavljajo skupine posameznih certifikacijskih programov EITC, od katerih je vsak dodeljen z določenim številom ECTS kreditov, dodeljenih po pridobitvi certifikata. Lestvica ocenjevanja, ki temelji na EITC/EITCA, je tudi popolnoma kompatibilna s ocenjevalno lestvico ECTS in tako podpira sprejemanje zunanjih učnih rezultatov. Evropski sistem prenosa in nabiranja kreditnih točk (ECTS) služi kot standard, ki temelji na EU za primerjavo študijskih dosežkov in uspešnosti visokošolskih študentov po vsej Evropski uniji in drugih evropskih državah, ki želijo sodelovati v ECTS standardu. Za uspešno zaključene tečaje se dodeli ustrezno število kreditnih točk ECTS. Krediti ECTS služijo kot referenca za primerjavo zahtevnosti tečajev v različnih visokošolskih zavodih in s sporazumi med temi ustanovami o priznavanju tečajev, končanih v različnih ustanovah na podlagi ECTS kreditov, ki podpirajo mednarodno izmenjavo študentov iz EU in študij v tujini. Treba je opozoriti, da imajo številne države podobne standarde, ki zlahka upoštevajo tudi ECTS kredite. Pridobitev ECTS kreditov v programu EITC/EITCA bo zagotovo pozitivno vplivala na vaše akademsko vedenje na kateri koli univerzi.

Ob subvenciji EITCI je EITCA/EG eGovernment Academy, ki potrjuje strokovne IT kompetence v zvezi z javno upravo, dostopna mednarodno v okviru 80% EITCI subvencionirana pristojbina za zaposlene v javnem sektorju držav članic EU.

Zaposleni v javnih službah EU, državnih in regionalnih vladnih agencijah se spodbujajo, da razvijajo in uradno potrjujejo strokovne usposobljenosti za informacijsko tehnologijo, povezane s pristojnostmi uprave v spletu v Bruslju.

Če vas ali vašo organizacijo zanima program, bo to omogočila subvencija EITCI 80% znižanje pristojbine Evropske certifikacijske akademije za IT, ki spodbuja razširjanje standarda.

eu

Upoštevajte, da lahko vsako certifikat EITC kupite posebej, v akademiji EITCA/EG pa imate dostop do vseh zgoraj

Ko se vpišete v akademijo EITCA/EG, boste poleg vseh certifikatov EITC, ki jih sestavljajo, prejeli tudi certifikat EITCA/EG.Sodelovanje v EITCA/EG eGovernment Academy z 80% Subvencija koalicije EITCI Digital Skills and Jobs zniža vašo pristojbino na samo € 220 namesto 1100 € redne pristojbine. Ko se vpišete v akademijo EITCA/EG, boste poleg vseh certifikatov EITC, ki jih sestavljajo, prejeli tudi certifikat EITCA/EG.

Evropske smernice

Popolnoma sprotno izvajanje smernic Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij pri potrjevanju kompetenc za e-upravo.

E-učenje s samostojnim tempom

Celotno EITCA/EG akademijo lahko opravite tako hitro kot v enem mesecu

Priznan standard

Več kot 100 000 certifikatov EITC/EITCA po vsem svetu izdanih mednarodnih institucij, ki priznavajo standard

Dostop do programske opreme

Za učenje in dobro pripravo na oddaljene preglede EITC lahko uporabite preizkusni dostop ponudnika do vse ustrezne programske opreme IT

ŠTUDIJSKA E-VLADA V BRUSELJU, V celoti na spletu in dobite EU potrjeno REMOTELY

Upravičeni ste do 80% Subvencija EITCI, vendar omejena glede časa in števila mest za Akademijo EITCA/EG

NAJVEČJI RAZLOGI ZA SODELOVANJE V AKADEMIJI EITCA/EG

Spodaj lahko najdete povzetek prednosti sodelovanja v akademiji EITCA/EG, ki jih lahko upoštevate.

PRIZNALA JE POTRDILO

Evropsko certificiranje IT, izdano v Bruslju, je standard za potrjevanje kompetenc, ki je bil razvit in razširjen od leta 2008

DO DATUMA CURRICULUM

Učni načrt s stopnjami napredovanja, od začetnikov do strokovnjakov, ki jih je mogoče izvesti že v 1 mesecu

FLEKSIBILNO DISTANTNO UČENJE

Popolnoma postopek spletnega potrjevanja s spletnimi svetovanji in oddaljenimi izpiti - preučite od koder koli in kadar koli

PREVERJANJE VELIKOSTNIH ZNANJA

Vaš certifikat o akademiji EITCA z dodatkom in vsemi ustreznimi certifikati EITC, izdanimi v Bruslju, da potrdite svoje sposobnosti

PRAKSA Z PROGRAMSKO OPREMO

Sprostitev v okviru ustrezne programske opreme s poskusnim dostopom kot del priprave na praktične elemente postopka certificiranja

30-DNEVNO VRAČILO80% SUBVENCIJA EITCI

Celotno vračilo velja za udeležence v 30-dnevnem obdobju vračila, ki podaljšuje Direktivo EU o pravicah potrošnikov, v skladu s predpisi o določilih in pogojihVelja za vse udeležence, ki znižajo pristojbine za Akademijo EITCA za 80% do € 220 v subvenciji EITCI, ki podpira koalicijo Evropske komisije za digitalne spretnosti in delovna mesta

IZOBRAŽEVANJE TOMMOROWA, DANES

Izpit na daljavo in spletno certificiranje vam omogočata svobodo dostopa do evropskega certifikacijskega okvira IT kjer koli in kadarkoli za delček stroškov, povezanih s stacionarnimi programi potrjevanja spretnosti. Spletno certificiranje digitalnih kompetenc ni ugodno le z vidika dostopnosti, ampak je tudi del razvoja globalne informacijske družbe. To je prihodnost potrjevanja digitalnih veščin.

EITCI inštitut
Akademija EITCA predstavlja vrsto tematsko povezanih certifikacijskih programov EITC, ki jih je mogoče zaključiti ločeno in ustrezajo standardom potrjevanja strokovnih veščin IT na industrijski ravni. Certifikati EITCA in EITC predstavljajo pomembno potrditev imetnikovega ustreznega strokovnega znanja in spretnosti na področju informacijske tehnologije ter krepijo posameznike po vsem svetu tako, da potrjujejo njihove kompetence in podpirajo njihove kariere. Evropski certifikacijski standard IT, ki ga od leta 2008 razvija Inštitut EITCI, je namenjen podpori digitalne pismenosti, razširjanju strokovnih kompetenc IT pri vseživljenjskem učenju in boju proti digitalni izključenosti s podporo ljudem s posebnimi potrebami ter ljudem z nizkim socialno-ekonomskim statusom in pred visokošolsko mladino. To je v skladu s smernicami politike digitalne agende za Evropo, kot je določeno v njenem stebru spodbujanja digitalne pismenosti, spretnosti in vključenosti.

Primerjava EITCA/EG akademije za e -upravo in enotnih certifikatov EITC

 • Enotno potrdilo EITC
 •  110.00
 • Enotni izbrani certifikat EITC
 • 15 ur (mogoče dokončati v 2 dneh)
 • Učenje in izpiti:
  V spletu, po vašem urniku
 • Posvetovanja:
  Neomejeno, na spletu
 • Ponovni izpiti:
  Neomejeno, brezplačno
 • Dostop:
  Takoj z vsemi potrebnimi preizkusi programske opreme
 • Ni časovne omejitve za dokončanjeNi subvencije EITCI, ni omejitve do konca
 • Enkratna pristojbina za izbrane certifikate EITC
 • 30 dni polno denar nazaj garancije

EITC/BI/MSO13
URADNI PROGRAMSKI PODATKI (MICROSOFT URAD 2013)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA Popolnoma ON-LINE

VKLJUČENO V AKADEMIJO EITCA/EG

EITC/BI/OO
URADNI PROGRAMSKI FUNDAMENTALI (ODPRTI URAD)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA Popolnoma ON-LINE

VKLJUČENO V AKADEMIJO EITCA/EG

EITC/CN/CNF
RAČUNALNIŠKI FUNDAMENTALI

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA Popolnoma ON-LINE

VKLJUČENO V AKADEMIJO EITCA/EG

EITC/EG/IEEGP
UVOD V EVROPSKE PROGRAME UPRAVLJANJA

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA Popolnoma ON-LINE

VKLJUČENO V AKADEMIJO EITCA/EG

EITC/IS/FAIS
FORMALNI VIDIKI VARNOSTI INFORMACIJ

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA Popolnoma ON-LINE

VKLJUČENO V AKADEMIJO EITCA/EG

EITC/IS/IMCM
UVOD V MODERNE KRIPTOGRAFSKE METODE

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA Popolnoma ON-LINE

VKLJUČENO V AKADEMIJO EITCA/EG

EITC/IS/PAIS
PRAKTIČNI VIDIKI VARNOSTI INFORMACIJ

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA Popolnoma ON-LINE

VKLJUČENO V AKADEMIJO ZA VARNOST INFORMACIJ EITCA/EG

NAZAJ
NEXT

MNENJA UDELEŽENIH AKADEMIJ EITCA

"Ključno je, da usposabljanje omogoča pridobitev mednarodnega potrdila, čeprav je učenje in izpit oddaljeno ... Mislim, da bi morali biti takšni tečaji bolj priljubljeni."

MARIE

TOULOUSE, FRANCIJA
"Veliko opisov. Izobraževanje na visoki ravni. Možnost posvetovanja z učitelji. Jasnost vsebine."

CARL

GOTHENBURG, ŠVEDSKA

MITCH

NEW YORK, ZDA
"Program usposabljanja mi je bil zelo všeč, dal mi je nov pogled na računalniško grafiko."

Evropska akademija za certificiranje IT je celovito strokovno potrdilo okvir za dokazovanje sposobnosti pri poklicnih izzivih in napredovanju digitalne kariere.

Z Akademijo EITCA boste dostopali do več evropskih programov certificiranja IT, ki so združeni, da bi zagotovili nabore spretnosti za svoje znanje.

STATISTIČNI PROGRAMI EITCA IN POTRDILA EITC

1000 +

CERTIFIKACIJA UČNI NAČRTI REFERENČNI PROGRAM-UR

70 +

RAZPOLOŽIVLJENA POTRDILA O AKADEMIJI EITC IN EITCA

1+

CERTIFIKATI, IZDAJENI SVETOVNO DRŽAVLJANOM 40+ DRŽAV

50+

OSEBNE URE VSEH SPLETNIH DIGITALNIH VEŠČIN PREVERJANJA

50 000 +

ČLANI SKUPNOSTI TAKO IZ EU KOT TUJINE

POŠLJI KODO SUBVENCIJE EITCI NA E-POŠTO

Koda subvencije EITCI DSJC opusti 80 % pristojbin za certifikate akademije EITCA znotraj omejenega števila mest. Subvencijska koda je bila samodejno uporabljena za vašo sejo in lahko nadaljujete z izbranim naročilom certifikata EITCA Academy. Če pa raje ne izgubite kode in jo shranite za kasnejšo uporabo (pred iztekom roka), jo lahko pošljete na svoj e-poštni naslov. Upoštevajte, da je subvencija EITCI DSJC veljavna le v obdobju upravičenosti, tj. do konca leta XNUMX . Subvencionirana mesta EITCI DSJC za certifikacijske programe akademije EITCA veljajo za vse udeležence po vsem svetu. Več o tem EITCI DSJC zastava.

  TOP
  Klepetajte s podporo
  Klepetajte s podporo
  Vprašanja, dvomi, težave? Tukaj smo, da vam pomagamo!
  Povezovanje ...
  Imaš kakšno vprašanje?
  Imaš kakšno vprašanje?
  :
  :
  :
  Imaš kakšno vprašanje?
  :
  :
  Klepet se je končal. Hvala vam!
  Ocenite podporo, ki ste jo prejeli.
  dobro Slab