Pogoji in določila Akademije EITCA

I. Splošne določbe

§1

Naslednji pogoji (v nadaljnjem besedilu T&C) opredeljujejo formalne predpise glede organizacije Akademije EITCA - izvajanja programov za certificiranje Evropske informacijske tehnologije EITC in Evropske akademije za certificiranje informacijskih tehnologij EITCA, v nadaljnjem besedilu EITC/Programi EITCA - vključno s podrobnimi pogoji udeležbe, plačila ter pravic in obveznosti udeleženca programa certificiranja EITC/EITCA Academy (v nadaljnjem besedilu udeleženec).

II. Organizacija akademije EITCA

§2

Akademijo EITCA organizira in izvaja Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij (Inštitut EITCI), ki deluje pod pravno obliko neprofitnega združenja ASBL (Association Sans But Lucratif, tj. Združenje brez dobička), registrirano v Belgiji. Inštitut EITCI je bil ustanovljen leta 2008 v skladu z določbami naslova III belgijskega zakona, ki podeljuje pravno osebnost neprofitnim združenjem in javnim podjetjem. Inštitut ima sedež v Belgiji na Avenue des Saisons 100-102, 1050 Bruselj. Akademija EITCA se izvaja v skladu z metodološkimi, tehničnimi in programskimi smernicami inštituta EITCI, ki deluje tudi kot certifikacijski organ za programe EITC/EITCA v okviru akademije EITCA.

§3

Organizacijski nadzor nad izvajanjem Akademije EITCA izvaja direktor Akademije EITCA.

§4

Inštitut EITCI je odgovoren za izvajanje didaktičnih in izpitnih procesov v skladu s certifikacijskimi okviri, vodi sekretariat EITCA Akademije in upravlja informacijske sisteme za e-učenje in oddaljene izpite. Službo za vodenje akademije EITCA neposredno nadzira direktor akademije EITCA. Direktor Akademije EITCA nadzira tudi vse regionalne in državne izdaje Akademije EITCA.

§5

1. Vsebinski nadzor nad izvajanjem Akademije EITCA izvajajo ustrezne didaktične skupine in partnerji Inštituta EITCI (vključno s člani Inštituta EITCI ter strokovnim ali didaktičnim osebjem partnerskih podjetij in univerz), ki skrbi za posamezni program. območjih.
2. Zunanji nadzor nad kakovostjo izvajanja Akademije EITCA in njeno skladnostjo s programi EITC/EITCA izvaja Programski odbor Inštituta EITCI, ki opredeljuje in potrjuje program in vsebinsko vsebino certifikata EITC/EITCA ter smernice. za učne načrte in izpite.

III. Izobraževalni proces

§6

Akademija EITCA poteka v obliki nestacionarnega, oddaljenega didaktičnega in izpitnega postopka v okviru namenskih platform za e-učenje in certificiranje v skladu s smernicami programa EITC/EITCA. Tako didaktični postopek kot tudi izpiti se v celoti izvajajo prek interneta.

§7

Akademija EITCA omogoča sodelovanje tako v posameznih certifikacijskih programih EITC (v nadaljevanju programi EITC) kot tudi v sestavljenih programih certificiranja EITC akademij, ki so sestavljeni iz vnaprej določenih tematsko pomembnih sklopov programov EITC, ki pokrivajo področje določenega EITCA Akademski program.

§8

Podrobne informacije in učni načrt, vsebinska področja uporabe programov EITC in Akademije EITCA so objavljeni na spletnih straneh Inštituta EITCI in Akademije EITCA in se lahko spremenijo, da bi odsevali nenehno izboljševanje kakovosti izobraževanja in zagotovili trenutne prilagoditve sprememb smernic programa EITC/EITCA, ki jih je uvedel Inštitut EITCI kot rezultat nenehnega razvoja informacijskih tehnologij in ustreznih certifikacijskih učnih načrtov.

§9

Didaktični postopek se izvaja prek spleta na platformi za e-učenje, kot asinhroni postopek, prilagojen vsakemu udeležencu, ki omogoča vpis kadar koli v koledarskem letu in prilagojen prilagodljiv razpored učenja, prilagojen zahtevam in sposobnostim udeleženca.

§10

Didaktični postopek v okviru vsakega programa EITC se izvaja v obliki spletnih predavanj, vaj in laboratorijskih vaj v obsegu, ki ga določa učni načrt programa.

§11

V okviru didaktičnega procesa akademije EITCA ima udeleženec dostop do spletnih didaktičnih posvetovanj v okviru učnega načrta. Posvetovanja izvajajo na daljavo ustrezni strokovnjaki in izobraževalci.

§12

1. Zaključek vseh programov EITC je pogojen z uspešno opravljenim zaključnim izpitom na minimalni ravni, ki je določena na 60% v skladu s programom EITC in smernicami EITCI inštituta. Končni izpit za vsakega od programov EITC ima obliko preizkusa na daljavo z večkratno izbiro, ki se v celoti izvaja na spletu na certifikacijski platformi.
2. Dokončanje programa akademije EITCA je pogojeno z uspešnim dokončanjem vseh programov EITC, ki so ustrezni akademiji EITCA.

§13

Obseg znanja in kompetenc, potrebnih za opravljanje zaključnega izpita za vsak program EITC, ustreza vsebinski vsebini ustreznega učnega načrta in ga opredeli didaktična skupina, ki skrbi za določen program EITC, v skladu s programskimi smernicami EITCI Institute in po posvetovanju z direktorjem Akademije EITCA.

§14

1. V primeru, da ni dosegel najnižjega praga opravljenega določenega zaključnega izpita programa EITC, lahko udeleženec brezplačno ponovno opravi neuspeli izpit.
2. Če je tudi drugi poskus opravljanja zaključnega izpita neuspešen, lahko udeleženec pozneje poskusi po lastni presoji posamezne odločitve direktorja Akademije EITCA. Inštitut EITCI si pridržuje pravico, da udeležencu zaračuna vsak dodaten pristop k izpitu (po drugem poskusu) v skladu z veljavnimi predpisi, vendar je v primeru pozitivne odločitve direktorja Akademije EITCA udeleženca mogoče izpustiti doplačila za presežne pristope k izpitom.
3. Udeleženci so upravičeni tudi do enotnega brezplačnega dodatnega korektivnega pristopa k zaključnemu izpitu programa EITC, če niso zadovoljni s pridobljeno oceno, pod pogojem, da je bil izpit že opravljen v prvem poskusu. V tem primeru se upošteva višji od obeh rezultatov.

§15

Po uspešno zaključenem programu EITC ali akademiji EITCA (odvisno od variante udeležbe) in izpolnjevanju formalnih zahtev programa EITC/EITCA udeleženec pridobi naslednje dokumente:
- potrdilo EITC v primeru, da je bil udeleženec vpisan samo v ustrezen program EITC, ki ga je digitalno izdal Inštitut EITCI v Bruslju (skupaj z dodatno dokumentacijo).
- potrdilo EITCA skupaj z vsemi priloženimi potrdili EITC v primeru, da je bil udeleženec vpisan v program Akademije EITCA, ki ga je digitalno izdal Inštitut EITCI v Bruslju (skupaj z dodatno dokumentacijo).
V §27 je navedeno spletno potrjevanje in preverjanje izdanih potrdil EITC/EITCA.

IV. Pravila za vpis in plačilo

§16

Registracija za udeležbo na akademiji EITCA poteka stalno. Zaradi asinhrone in personalizirane narave uporabljenih e-učnih platform se lahko vpis na programe opravi kadar koli v koledarskem letu.

§17

1. Vpis v programe za potrjevanje akademije EITC/EITCA se izvede z elektronsko registracijo na spletnem mestu akademije EITCA in poravnavo plačila kotizacije za izbrane programe akademije EITC ali EITCA.
2. Preostale osebne podatke udeleženca, vključno z identifikacijskimi podatki, naslovom in podatki o obračunu, potrebne za postopek certificiranja, je treba predložiti pozneje v fazi dokončanja vpisa (med urejanjem plačil pristojbin).
3. Med registracijo iz prvega odstavka in končanjem vpisa z odredbo programa potrjevanja iz odstavka 1 udeleženec zagotovi svoje resnične osebne podatke in podatke za obračun.

§18

Pristojbine za sodelovanje v programih EITC/EITCA so objavljene na spletnih straneh akademije EITCA.

§19

1. Sprejemajo se naslednji načini plačila pristojbin:
a) Plačilo prek spleta s sodelujočimi ponudniki plačilnih storitev na spletu (vključno s kreditnimi/debetnimi karticami, e-denarnicami in drugimi izbranimi globalnimi in lokalnimi elektronskimi plačilnimi sredstvi, ki so trenutno na voljo pri ponudniku in regiji).
b) Bančno nakazilo na bančni račun Inštituta EITCI, kot je objavljeno na spletnih straneh akademije EITCA.
2. V primeru iz točke 1 (a) odstavka XNUMX se lahko plačilo poravna neposredno po registraciji ali z eno od razpoložljivih metod. Plačila v tem primeru se običajno zaključijo v nekaj sekundah po začetku.
3. V primeru iz odstavka 1 (b) se plačilo šteje za poravnano po prejemu sredstev na bančni račun Inštituta EITCI. Za pravilno identifikacijo plačila je v naslovu nakazila v skladu z poslanimi navodili treba navesti polno ime udeleženca in kodo izbranih programov EITC/EITCA.
4. EITCI Inštitut si pridržuje pravico, da poleg tistih iz odstavka 1 na razpolago ponudi tudi druge načine plačila.
5. Informacije o vseh trenutno razpoložljivih plačilnih sredstvih so objavljene na spletnih straneh akademije EITCA.
6. Podrobni pogoji uporabe plačilnih načinov, ki jih zagotavljajo zunanji dobavitelji, so določeni v ustreznih pogojih, ki jih določijo ti dobavitelji. Povezave do teh pogojev najdete na spletni strani akademije EITCA. Uporaba teh oblik plačila pomeni sprejetje zgoraj navedenih pogojev. EITCI Inštitut ni odgovoren za izvajanje plačilnega postopka s strani zunanjih dobaviteljev.

§20

1. Poravnava plačila je enakovredna sklenitvi sporazuma v elektronski obliki med udeležencem in Inštitutom EITCI za izvajanje izbranih storitev/storitev certificiranja (v nadaljnjem besedilu "sporazum o sodelovanju") v skladu z opisom storitev na Spletne strani Akademije EITCA in določbe tega T&C ter pomeni pridobitev statusa udeleženca Akademije EITCA.
2. Če udeleženec plačila ne poravna sam ali je udeleženec oproščen plačila udeležbe, se pogodba o udeležbi sklene v elektronski obliki v trenutku, ko udeleženec naroči ustrezne programe certificiranja z odstopljenimi pristojbinami.
3. Sklepanje sporazuma o udeležbi se lahko zgodi tudi na drug način (vključno s pisno obliko), če tako možnost zagotovi Inštitut EITCI ali s soglasjem strank.
4. Inštitut EITCI v skladu s svojo politiko zagotavlja subvencije, ki so dodeljene s popolno oprostitvijo pristojbin v okviru certifikacijskih programov EITC/EITCA invalidnim osebam, visokošolski mladini in osebam nizkega socialno-ekonomskega statusa v številnih nizko razvitih državah (vključno s Sirijo , Palestinsko ozemlje, Haiti, Jemen, Gambija, Malavi, Burundi, Kongo, Uganda, Etiopija, Tanzanija, Mozambik). Poleg tega lahko EITCI Inštitut spodbuja subvencije bodisi za certifikate EITC bodisi za EITCA, odobrene v delnih znižanjih pristojbin. V prvem primeru se kvalifikacija za oprostitve subvencioniranih pristojbin izvede na podlagi izjave o statusu udeleženca, ki ji lahko sledi preverjanje dokazne dokumentacije s strani Inštituta EITCI. V slednjem primeru se subvencionirano delno znižanje pristojbin spodbuja z razširjanjem e-kod subvencij EITCI, ki upravičujejo do ustreznega znižanja pristojbin ob naročilu potrditve EITC/EITCA, ki velja za vse udeležence po vsem svetu. Zagotavljanje subvencij inštituta EITCI, dodeljenih v ustreznem znižanju pristojbin za certificiranje, je izključno po lastni presoji Inštituta EITCI in je omejeno na njegove operativne zmogljivosti. EITCI inštitut si pridržuje pravico omejiti ali začasno ustaviti izvajanje subvencioniranega certificiranja.

§21

1. Popoln dostop do kupljenih tečajev EITCA Akademije/EITC na platformi za e-učenje se aktivira po poravnavi plačila (po sklenitvi Pogodbe o sodelovanju).
2. Prvi dogodek prijave s strani udeleženca v naročen program EITCA Academy/EITC na platformi za e-učenje se šteje za začetek dejanskega opravljanja storitve.

§22

Če sta kupec in Udeleženec različna stranka ali je kupec podjetje ali institucija, je treba v razdelku s podatki o računu na obrazcu za zaključek naročila navesti ustrezne podatke o kupcu.

V. Pravice in obveznosti udeleženca in pravila udeležbe

§23

Udeleženec ima pravico do:
1. Dostopite do kupljenih certifikacijskih programov EITC/EITCA na platformah za e-učenje Akademije EITCA.
2. Dostop do ustreznih učnih načrtov za potrjevanje, opisanih v programu, in udeležba na zaključnih izpitih.
3. Uporabite računalniško programsko opremo, ki jo priskrbijo tretje osebe, namenjeno za neobvezne vaje (laboratorije) in praktična dela, v obsegih, ki jih določajo ustrezni učni načrti. Vsi certifikacijski programi EITC so v svojih učnih načrtih opredeljeni tako, da zagotavljajo dostop do zunanje programske opreme, ki omogoča neobvezno prakso, povezano s certifikacijskim programom. Ta dostop vključuje bodisi plačilo s strani udeleženca bodisi brezplačne, vendar časovno omejene preizkusne različice komercialne programske opreme ali časovno neomejeno brezplačno odprtokodno programsko opremo. Uporaba zunanje programske opreme ni potrebna za dokončanje katerega koli ustreznega programa certificiranja EITC. Vsi nadomestni programi certificiranja EITCA Akademije naj bi bili v celoti izpolnjeni na podlagi obsega znanja, opredeljenega v ustreznem kurikulumu in navedenega v didaktičnih gradivih. Vloga zunanje programske opreme je le v neobveznem razvoju prakse udeleženca, ki jo je mogoče doseči z uporabo plačljivih komercialnih različic ali časovno omejenih poskusnih različic ustrezne programske opreme ali v ustreznih primerih tudi z uporabo brezplačne odprtokodne programske opreme . Udeleženec se lahko odloči, da bo dodatno razvil lastno prakso z uporabo ustrezne zunanje programske opreme z ustreznimi vajami (laboratoriji) certifikacijskega programa EITC, ki se sklicujejo na ure programa, ki jih je mogoče prilagoditi med uporabo plačljivih komercialnih ali časovno omejenih poskusnih različic programske opreme ali brezplačno odprtokodno programsko opremo, vendar to presega uvedeni postopek certificiranja.
4. Uporabljajte spletna posvetovanja v zvezi z učnim načrtom vpisanih predmetov, ki jih nudijo strokovne in didaktične skupine, ki imajo skrbništvo nad ustreznimi programi.
5. Po uspešnem zaključku vpisanih certifikacijskih programov EITC/EITCA in izpolnitvi formalnih pogojev, navedenih v teh pogojih in določilih, prejmite dokumente iz 15. člena.
6. Sodelujte v posebnih pobudah sofinanciranja in subvencij, promocij in natečajev, namenjenih udeležencem certifikatov EITC in udeležencem v programih akademije EITCA.

§24

Udeleženec je dolžan:
1. Odstranite izpite za vse vpisane certifikacijske programe sami, ob upoštevanju kazni iz §31.
2. Upoštevajte druge določbe teh pogojev in pravil.

§25

1. Udeleženec soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov s strani inštituta EITCI, tj. Certifikacijskega organa/certifikacijskega organa (Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij EITCI ASBL, registriran v Bruslju, Belgija), za namene zagotavljanja storitev, pa tudi izmenjavo teh podatkov s partnerji, ki sodelujejo pri izvajanju akademije EITCA, v obsegu, ki je potreben za izvajanje organizacije, izobraževalnih in certifikacijskih postopkov akademije EITCA.
2. Osebni podatki iz odstavka 1 se varujejo in obdelujejo v skladu z visokimi varnostnimi standardi in v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, zlasti s Splošno uredbo o varstvu podatkov, tj. Uredbo (EU) 2016/679 in ustreznimi pravnimi akti Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Vsi udeleženci in vsi drugi posamezniki, katerih osebne podatke obdeluje Inštitut EITCI, imajo pravico zahtevati spremembe svojih podatkov glede na dejansko obliko, brisanje njihovih podatkov in prenehanje njihove obdelave. V zadnjem primeru bo za imetnike certifikatov, ki jih je izdal EITCI, zahteva za izbris osebnih podatkov posledica razveljavitve izdanih potrdil.
3. Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov in vprašanjih glede zasebnosti na spletnih straneh EITCI Institute so na voljo v politikah zasebnosti, objavljenih na posameznih spletnih mestih.

§26

1. Udeleženec priznava, da so vsa didaktična gradiva, ki so jim na voljo v okviru udeležbe na akademiji EITCA, izključno intelektualna lastnina EITCI inštituta ali drugih ustreznih subjektov in podvržena pravnemu varstvu v skladu z veljavnimi predpisi (vključno z intelektualno lastnino pravni akti in Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi nekaterih vidikov avtorskih in sorodnih pravic v informacijski družbi). Udeleženec lahko uporablja gradiva, ki so mu na voljo, in njihovo vsebino (vključno z didaktičnimi materiali, računalniško programsko opremo in vsebino izpitov) izključno za samostojno učenje in jih ne sme dati na voljo tretjim osebam brez izrecnega soglasje zavoda EITCI ali ustreznih imetnikov avtorskih pravic.
2. V primeru kršitve določb iz prvega odstavka lahko Inštitut EITCI ali ustrezni imetniki avtorskih pravic zahtevajo od udeleženca odškodnino za kakršno koli materialno ali nematerialno škodo, ki jo povzroči ta kršitev.

§27

1. Začetek postopka certificiranja in pridobitev spričeval (-ov) iz drugega odstavka 15. člena je pogojena s predložitvijo soglasja k certifikacijskim pogojem inštituta EITCI (v nadaljnjem besedilu: certifikacijska pogodba). Pogoji in pogoji sporazuma o potrjevanju so na voljo na https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Sporazum o potrditvi mora udeleženec podpisati v elektronski ali pisni obliki, v tem primeru pa skenirano kopijo pošlje po elektronski pošti v pisarno sekretarja Akademije EITCA. Če zavod EITCI ne more preveriti identitete udeleženca na podlagi zagotovljenega plačila pristojbine, lahko zavod EITCI zahteva kopijo osebnega dokumenta udeleženca (nacionalna osebna izkaznica, potni list ali drug osebni dokument, kot je določeno v potrditvenem sporazumu), da omogoči preverjanje identitete in verodostojnosti udeležencev podatkov iz sporazuma o potrditvi.
3. Pošiljanje dokumentov iz odstavka 2 mora potekati takoj po prejemu zahteve Inštituta EITCI za preverjanje identitete udeleženca. Inštitut EITCI si pridržuje pravico, da svojih potrdil ne izda ali prekliče že izdanih potrdil iz 15. člena, kadar ne more preveriti identitete udeleženca ali ugotoviti, da je predstavljena identiteta udeleženca nasprotna. V takem primeru udeleženec ni upravičen do povračila celotne udeležbe ali dela udeležbe.
4. V primeru, ko je udeleženec opravil vse zahtevane preglede, vendar dokumentov iz odstavka 2 ni uspel dostaviti pred 30 dnevi po koncu predpisanega največjega obdobja izpolnjevanja udeležbe iz člena 28, in če s sodelujočim ni mogoče poravnati do datuma dostave teh dokumentov, EITCI inštitut si pridržuje pravico, da šteje, da so njegove obveznosti v skladu s pogodbo o udeležbi izpolnjene, ob tem pa se odpoveduje obveznosti izdaje potrdila iz drugega odstavka 15. člena. V tem primeru udeleženec ni upravičen do povračila celotne ali delne udeležbe.

§28

1. Predpisano najdaljše obdobje zaključka (najdaljše trajanje udeležbe) je 12 mesecev za celotno akademijo EITCA in 3 mesece za vsak posamezen program EITC (za udeležbo, ki ni akademija), šteje se od trenutka sklenitve sporazuma o sodelovanju in do uspeha opravljanje vseh potrebnih izpitov.
2. Na utemeljeno zahtevo udeleženca se lahko trajanje iz odstavka 1 podaljša ob posvetovanju z direktorjem Akademije EITCA. Inštitut EITCI lahko po svoji lastni presoji podaljša zgoraj navedene pogoje v nedogled s svojo neodvisno odločitvijo.
3. Če udeleženec prekorači trajanje, določeno v prvem odstavku, in ni mogoče doseči soglasja o podaljšanju tega trajanja, si EITCI Inštitut pridržuje pravico do odpovedi pogodbe o sodelovanju. V tem primeru udeleženec ni upravičen do povračila celotne ali delne udeležbe.

§29

1. Z razširitvijo določb predpisov o varstvu potrošnikov (izvajanje Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov) udeleženec, ki je potrošnik (ne velja za podjetja/ustanove in posameznike, ki sodelujejo v gospodarskih dejavnostih, ki so opravile nakup v okviru teh dejavnosti) lahko prekliče sklenjeno pogodbo o sodelovanju na daljavo, ne da bi v 30 dneh od sklenitve sporazuma o sodelovanju navedel kakršen koli razlog in prejel celotno nadomestilo. Odpoved mora imeti obliko pisne izjave (s sklicevanjem na ustrezno pravno podlago), ki jo pošljete kot kopijo tajnemu uradu akademije EITCA.
2. Pravice do odpovedi se odpove, če je bilo dejansko potrdilo iz §15 izdano za udeleženca pred iztekom 30-dnevnega obdobja iz odstavka 1.

VI. Končne določbe

§30

EITCI Inštitut ne more biti odgovoren za kakršne koli težave pri izvajanju certifikacijskih programov EITC in Akademije EITCA zaradi razlogov, ki niso pod nadzorom EITCI Inštituta (vključno z dejavniki, ki so posledica ukrepov udeležencev in tretjih oseb ali višje sile).

§31

1. V izjemnih primerih v primeru, da udeleženec resno krši določbe tega T&C, zlasti kadar se ugotovi, da udeleženec sam ni reševal zaključnega izpita ali v primeru zanemarjanja določb te Upoštevanje pogojev s strani udeleženca, zaradi česar Inštitut EITCI ne more izpolniti obveznosti iz sporazuma o udeležbi, si Inštitut EITCI pridržuje pravico do preklica pogodbe o sodelovanju s takojšnjo prekinitvijo storitve. V takem primeru udeleženec ni upravičen do povračila celotne udeležbe ali dela udeležbe.
2. Poleg tega, ko ugotovi, da udeleženec sam ni sam rešil/-a izpita, to dejstvo upošteva organ za potrjevanje/certifikacijski organ, ki se lahko odloči, da udeleženca trajno izključi iz možnosti sodelovanja v katerem koli od svojih akreditiranih certifikacijskih programov v prihodnosti ter prekliče vsa predhodno izdana potrdila udeležencu. V tem primeru udeleženec tudi ni upravičen do povračila celotne ali delne udeležbe.

§32

Šteje se, da je bil sporazum o sodelovanju izpolnjen po izdaji dokumentov iz 15. člena udeležencu ali po odpovedi sporazuma o sodelovanju v skladu z določbami tega splošnega pogoja ali v medsebojnem soglasju strank. Udeleženec pa mora spoštovati vse obveznosti iz teh pogojev in sporazuma o certificiranju, medtem ko ima potrdilo, ki ga je izdal EITCI, kot veljavno.

§33

1. Te pogoje in pravila ter vsa vprašanja, ki jih ta pogoji in storitve ne zajemajo v zvezi z opravljanjem storitev inštituta EITCI, ureja belgijska zakonodaja in so v izključni pristojnosti belgijskih sodišč.
2. Pogodbenici si bosta prizadevali za sporazumno reševanje sporov v zvezi z udeležbo na Akademiji EITCA in skladnostjo z določbami teh pogojev. Če sporazumne rešitve ni, se prevzame krajevna pristojnost pravosodnih organov, primernih za sedež Inštituta EITCI.

§34

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 1. julijem 2014 in jih je mogoče posodobiti in dopolniti, zlasti za izboljšanje kakovosti ponujenih storitev.