×
1 Izberite certifikat EITC/EITCA
2 Dostopajte do e-učenja in e-testiranja
3 Pridobite IT-certifikat EU v nekaj dneh!

Potrdite svoje pristojnosti za IT v okviru evropskega IT certifikata (EITC/EITCA) od kjer koli na svetu, v celoti na spletu!

Akademija EITCA

Evropski certifikacijski inštitut za certificiranje digitalnih znanj in spretnosti, ki je namenjen podpori razvoju digitalne družbe

Pozabili svoje podrobnosti?

USTVARI RAČUN

Izberite svoje potrdilo

Izberite certifikacijski program EITC/EITCA, ki vas zanima, in začnite 10-dnevno brezplačno preskusno obdobje.

Dostop do programa

Sledite programu e-učenja, vadite, pripravite in dostopajte do popolnoma oddaljenega e-testiranja.

Get Certified

Zaslužite si certifikat EITC/EITCA, potrdilo EU o usposobljenosti za IT.

Preberite več o certifikatih EITC/EITCA

Akademija EITCA, Evropska akademija za certificiranje informacijskih tehnologij, je mednarodni program potrjevanja znanja iz IT, ki temelji na evropskem standardu za certificiranje IT (EITC), ki ga od leta 2008 razvija in razširja Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij v Bruslju (EITCI inštitut, certifikacijski organ).

Akademija EITCA se v celoti izvaja na spletu, da zmanjša fizične in ekonomske ovire pri dostopu. Obe metodologiji učenja in izpita vključujeta digitalno podprto oddaljeno obliko. Akademija EITCA obsega certifikate EITC in EITCA. Na voljo je kot okvir EU za uradno potrjevanje poklicnih kompetenc za posameznike, priznano na mednarodni ravni in s tem omogoča prepoznavanje veščin IT, ne glede na državljanstvo na uradnih dokumentih, ki jih digitalno izda in preveri inštitut EITCI. Več informacij o organu za potrjevanje EITC/EITCA je na voljo pri ustreznem Strani inštituta EITCI.

Akademija EITCA predstavlja mednarodni okvir za potrjevanje IT-kompetenc, ki je glede na zapletenost in vsebino učnih programov primerljiv s kombinacijo podiplomskega visokošolskega izobraževanja s strokovnim izobraževanjem v industriji. V EU in tujini je na voljo izključno v obliki oddaljenega učenja in oddaljenih izpitov, s čimer lahko državljani EU in države, ki niso članice EU, zlahka dostopajo do uradne potrditve svojih strokovnih kompetenc in veščin iz Bruslja s standardom o atestiranju, ki temelji na evropskem IT Okvir za potrjevanje brez potrebe po fizični prisotnosti in z le delcem stroškov, povezanih s stacionarnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki temelji na EU. Razširjanje programa vodi in podpira predvsem Inštitut EITCI v njegovi nalogi za spodbujanje digitalne pismenosti, vseživljenjsko učenje, digitalno omogočeno prilagodljivost in preprečevanje digitalne izključenosti, pa tudi za vzpostavitev visokokakovostne referenčne ravni za certificirane naloge znanja in izkušenj zato v Evropi izvajajo smernice politik Evropske komisije, kakor so opredeljene v Digitalna agenda za Evropo o strategiji Evropa 2020 (v okviru promocijskega stebra digitalne pismenosti, spretnosti in vključevanja v DAE ES).

Potrdilo o ključnih kompetencah EITCA/KC IT
EITCA/KC

Potrdilo o računalniški grafiki EITCA/CG

EITCA/CG

EITCA/BI potrdilo o poslovnih informacijah

EITCA/BI

Potrdilo o informacijski varnosti EITCA/IS

EITCA/IS

Vzorec potrdila EITC

EITC

Certifikat Akademije EITCA je celovit v smislu kompleksnosti spretnosti potrjen evropski certifikat IT (EITC), ki temelji na mednarodno priznani formalni potrditvi specializacije na določenem področju uporabne IT. Certifikati EITCA svojim udeležencem po vsem svetu omogočajo trdno potrditev njihovih več kompetenc, ki predstavljajo specializacijo na določenem digitalnem področju, z združevanjem ustreznih certifikatov EITC, ki so bili izdani v Bruslju v okviru oddaljenega učenja in dostopa do izpitov na daljavo. Vsi postopki certificiranja se izvajajo na daljavo in prek spleta na podlagi standardizacije in akreditacije upravnega organa za certificiranje, Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij (EITCI) v Bruslju. Tako certifikata EITC kot EITCA Academy sta v celoti integrirana v razširjeni IT ID eCV digitalne kompetence in spretnosti sodobnega predstavitvenega okvira.

Glede na Digitalna agenda za Evropo (DAE, izjava Evropske komisije za Evropski parlament, Svet in Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, COM (2010) 245, Bruselj, avgust 2010) digitalne kompetence so zdaj osnova za razvoj informacijske družbe (IS) v gospodarstvu, temelječem na znanju (KBE) po vsem svetu. Po zadnjih raziskavah Eurostata 30% državljanov EU (150 milijonov Evropejcev) in več kot 90% celotnega svetovnega prebivalstva nima dovolj kompetenc za IT, kar jim otežuje delovanje na sodobnem globaliziranem trgu dela. To predstavlja oviro tako za poklicni kot za osebni razvoj, medtem ko še vedno ostajajo kompetence IT, ki jih imajo preostali del državljanov Evropske unije, in so podvržene hitremu zastarevanju. Kljub številnim naporom pri oblikovanju politik ter javnih in zasebnih protih ukrepov za premostitev vrzeli med širjenjem digitalnih spretnosti in tržnimi in socialnimi potrebami se stanje ne izboljšuje bistveno.

Ker je dandanes sposobnost uporabe informacijskih tehnologij izredno pomembna in koristna za samorazvoj v osebnih in poklicnih oblikah, so tako imenovane digitalne ključne kompetence temeljne za gospodarstvo na znanju (Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah v procesu vseživljenjskega učenja, 2006/962/ES). Glavno sporočilo DAE, ki je osnova nove strategije za nadaljnji razvoj Evropske unije ("Evropa 2020 - inovativna unija"), je potreba po intenzivnejšem izobraževanju evropskih državljanov na področju informacijske tehnologije (kar vodi k povečanje odstotka prebivalstva, ki se izobražuje na tem področju, hkrati pa izboljšuje kakovost izobraževanja v okviru vseevropskih in mednarodnih programov za certificiranje z uporabo učinkovitih digitalnih metod (zlasti e-izobraževanja), pa tudi s finančno podporo Evropske unije - na podlagi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS) v programih, ki sofinancirajo formalno certificirano izobraževanje, inštitut EITCI, ki razvija in razširja certifikacijske standarde EITC/EITCA, želi podpreti doseganje zastavljenih ciljev v javnih politikah za nadaljnjo rast EU.

Vseevropski standard, ki se spodbuja k njegovemu mednarodnemu priznanju in je programiran z možno celovitostjo, ki je primerljiva s formalnim akademskim podiplomskim izobraževanjem, medtem ko je praktično usmerjen k temu, da predstavlja veljavno digitalno usposobljenost na področju informacijskih tehnologij, zato naj bi pomenil pomembno sredstvo za podporo premostitvi vrzel v digitalnih spretnostih v EU. Tak standard je bil uveden v obliki evropskega certificiranja IT (EITC) leta 2008 in ga je v zadnjih letih nenehno razvijal in razširjal Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij EITCI. Ta standard je osnova za opredelitev Evropske akademije za certificiranje IT, ki skupaj ponuja dva certifikacijska programa:

  • Certifikat EITC (evropsko certificiranje informacijskih tehnologij) - vključno s specializiranimi certifikacijskimi programi, ki so v določenih spretnostih in aplikacijah ozko opredeljeni (celovitost posameznega programa EITC se nanaša na približno 15 ur),
  • Certifikat EITCA (Evropska akademija za certificiranje informacijskih tehnologij) - vključno s programi za kompetenčne specializirane domene, ki združujejo vrste običajno več ustreznih certifikatov EITC (program sklicuje obsežnost med 150 in 180 urami).

Programi za potrjevanje EITC in EITCA so se začeli ena za drugo ustrezno v letu 2008, od tega datuma pa so se ti programi uveljavili kot priznani okviri za potrjevanje digitalnih veščin, skupaj z nenehnim razvojem in posodabljanjem ter razširjanjem s strani Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij v Bruslju . Inštitut EITCI odtlej izdaja certifikate EITC in EITCA v več kot 40 državah, ki pokrivajo specializirana področja uporabnih računalništva, oblikovanja, kibernetske varnosti in splošnih digitalnih veščin, s čimer spodbujajo digitalno pismenost in strokovnost IT in preprečujejo digitalno izključenost.

Certifikat IT-usposobljenosti predstavlja formalni način potrjevanja posameznikovih kompetenc na določenih področjih znanja in veščin, povezanih z uporabno računalništvo in informacijskimi tehnologijami. Certifikati EITC/EITCA so potrdila, ki podpirajo druge formalne načine potrjevanja znanja, veščin in kompetenc, pridobljenih v okviru poklicne in akademske izobrazbe (vključno s spričevali ali diplomami univerz in šol). V zvezi s tem sta shemi certificiranja akademij EITC in EITCA še posebej pomembni pri olajšanju politik za uvajanje digitalnih znanj in spretnosti med ne samo IT strokovnjaki in računalniški inženirji, ampak med vsemi ljudmi, ki so poklicno dejavni na drugih področjih, včasih oddaljenih od IT.

Program akademije EITCA, ki se izvaja pod vodstvom Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij v Bruslju, omogoča - po uspešnem zaključku postopka on-line preverjanja - pridobiti potrdila akademije EITCA, digitalno izdana v Bruslju, skupaj s podrobnimi dodatki in vsemi nadomestnimi EITC Certifikati. Samo certificiranje je možno tako v okviru celotnega programa akademije EITCA na izbranem področju specializacije (izpiti znotraj vseh certifikatov EITC, vključenih v program akademije, kar ima za posledico popolno potrdilo o akademiji EITCA, dodatek k diplomi skupaj z vsemi ustreznimi certifikati EITC), kot tudi znotraj ožje opredeljenih posameznih certifikatov EITC (en izpit in enotno potrdilo EITC znotraj vsakega posameznega programa EITC).

Glede na izčrpnost, kot je navedeno zgoraj, je mogoče certifikacijski program akademije EITCA (kar ustreza 150–180 ur stacionarnega pouka ali standardna 2 univerzitetna semestra podiplomskega izobraževanja) primerjati s specializiranim podiplomskim študijem, vendar s svojo praktično usmeritvijo in prednosti mednarodno razširjenega standarda certificiranja s sedežem v EU se lahko za nekatere izkaže kot boljša izbira.

Pomembna značilnost certifikacijskih programov EITC/EITCA je možnost, da se med daljšim izvajanjem izvajajo samo posamezni programi EITC iz aktualne skupine, ki tvori zadevno akademijo EITCA (posamezna specializirana potrdila EITC s povprečno didaktično vsebino 15 ur) in s tem potrdilo po Certifikat izboljša vaše formalno potrjevanje veščin. Programi za potrjevanje kompetenc EITC/EITCA vključujejo vsebine, zasnovane po pristopu od spodaj navzgor, tako da za njihovo dokončanje in napredno in specializirano naravo ter za spoštovanje visoke kakovosti pri potrjevanju veščin ni potrebno predhodno znanje o IT. To omogoča tudi večino specializiranih programov EITC/EITCA, ki jih posamezniki brez predhodnega strokovnega znanja uspešno napredujejo, korak za korakom, hkrati pa so pomembni tudi za IT strokovnjake in strokovnjake na ustreznih področjih.

Akademija EITCA in certifikati EITC ne povzročajo samo izdaje pravilno zavarovanih digitalnih potrdil (v primeru Akademije EITCA skupaj s podrobnimi dodatki za certificiranje in vsemi ustreznimi nadomestnimi certifikati EITC in v primeru potrdil EITC, ki vsebujejo podroben opis v Certifacate), pa tudi z zagotavljanjem ustreznih elektronskih overitev. Digitalne certifikate EITC/EITCA je treba razumeti kot njihove edinstvene identifikacijske številke, ki ob vnosu s pravilno zavarovanimi podatki v sistem za potrjevanje inštituta EITCI Inštituta omogočajo spletno preverjanje potrdil skupaj s podrobnostmi o obsegu programa, ki ga izpolni imetnik certifikata, kot kot tudi nalaganje ali tiskanje ustreznih potrditev in dodatkov. Potrdila EITC (pridobljena posamično ali kot del potrdila Akademije EITCA) so zasnovana z ID-ji, ki vsebujejo QR kode, ki omogočajo samodejno prepoznavanje in preverjanje s pomočjo aplikacij QR skeniranja s telefonsko kamero.

Postopek preverjanja in certificiranja, namenjen uradni potrditvi pridobivanja znanja in veščin na določenih področjih informacijskih tehnologij, izvaja Inštitut EITCI v skladu z objavljenimi pogoji v popolnoma oddaljeni obliki s pomočjo posebnega spletnega izpitnega sistema, integriranega v -učna platforma.

Vsa EITCI izdana evropska potrdila o IT, vključno s certifikatoma EITC in akademije EITCA, so na voljo v celoti na spletu ob vpisnih taksah, kot je določeno v Katalog certifikatov EITC/EITCA.

Lahko sodelujete v izbranih programih akademije EITCA ali v izbranih programih EITC.

Program Akademije EITCA je sestavljen iz več programov EITC (običajno od 10 do 12), od katerih je vsak standardni 15-urni referenčni obseg učnega načrta (to pomeni, da obseg posameznega programa EITC ustreza približno 15 uram stacionarne didaktike in učenja). Zato dani program Akademije EITCA ustreza 150-180 ur celovitosti učnega načrta in kot tak predstavlja strokovno, skupno, tematsko in dosledno potrjevanje kompetenc IT na določenem področju informacijske specializacije, ki ponuja celovitost, primerljivo s podiplomskim visokošolskim programom.

Skratka, akademija EITCA združuje ustrezne certifikacijske programe EITC v določeni disciplini (npr. Na področjih informacijske varnosti, poslovnega IT ali računalniške grafike). Za pridobitev skupnega potrdila o akademiji EITCA je treba opraviti in uspešno opraviti vse sestavljene izpite EITC (in je zato upravičen do skupnega certifikata akademije EITCA in vseh ustreznih potrdil EITC, vključenih v program).

Izberete lahko tudi samo posamezne certifikate EITC in tako pridobite ozko definirano formalno potrditev ustreznih veščin, ki obravnavajo dobro opredeljeno in skladno temo, tehnologijo ali programsko aplikacijo (npr. Teme, kot so osnove kriptografije, programiranje predmetov, HTML, rastrska grafika, 3d modeliranje itd.).

Vsi, ki jih to zanima, lahko sodelujejo v programih EITCA in v certifikacijskih programih EITC. Program je na voljo na spletu in ni nobenih omejitev za domače države ali narodnosti posameznikov, ki bi se ga lahko lotili. Edini pogoj je dostop do interneta za učenje na daljavo in izpit na daljavo, potreben za postopke certificiranja in izdajo potrdil v Bruslju, EU.

Za začetek morate registrirati račun v akademiji EITCA. Registracija računa je brezplačna. Z računom boste pridobili predstavitve in brezplačne vire, ki vam bodo omogočili, da bolje izberete primerno za sebe EITCA akademijo ali certifikate EITC.

Če se želite vpisati na akademijo EITCA ali na potrditvene programe EITC, morate imeti registriran račun in naročiti izbrano akademijo ali programe EITCA. Izbranim programom lahko dodate svoje naročilo in po končanem izboru boste lahko plačali formalnosti za dokončno plačilo. Potem, ko bo vaše naročilo obdelano (kar sistem samodejno opravi v nekaj sekundah), vam bo omogočen spletni dostop do sodelovanja v izbranih programih iz vašega računa.

Kar zadeva certifikate Akademije EITCA, obstaja promocijska 80-odstotna subvencija EITCI, dodeljena z ustreznim znižanjem pristojbin (velja za vse zainteresirane posameznike po vsem svetu in je povezana s koalicijo za digitalne veščine in delovna mesta. širjenje in zmanjšanje gospodarskih ovir). Uporaba subvencije EITCI s 5-črkovno digitalno kodo omogoča, da se s pristojbino Akademije EITCA dejansko zniža na 20%. Zaradi tega 80-odstotno subvencioniranega dostopa do Akademije EITCA je morda boljša izbira za vrsto posameznih programov certificiranja EITC, če vas zanima, da ne potrjujete niti enega nabora znanj, temveč svojo specializacijo na določeni domeni IT.

V primeru, da ustanove in podjetja prenesejo svoje osebje, se lahko naročilo opravi na institucionalnem računu, začenši z vsaj tremi programi delegiranih uslužbencev s številnimi dodatnimi storitvami (vključno s podrobnim spremljanjem in poročanjem o poteku didaktičnih postopkov in postopkov certificiranja, kot pa tudi s fleksibilnimi in stroškovno učinkovitimi načrti).

Kot pri vseh programih potrjevanja strokovnih usposobljenosti Akademija EITCA in njeni osnovni programi certificiranja EITC na splošno niso brezplačni (razen oseb, ki živijo z invalidnostmi, predšolske šolske mladine in ljudi, ki živijo v nizkem socialno-ekonomskem statusu v številnih nizko- razvite države). Kljub temu pa se stroški udeležbe v programu zaradi oddaljenega izobraževanja in oddaljenega izpita v primerjavi s tradicionalnim stacionarnim (fizično prisotnim) izobraževanjem učinkovito zmanjšajo. Cilj akademije EITCA je, da morebiti zmanjšajo ovire pri dostopu do uradnega potrjevanja strokovnih strokovnih kompetenc na ravni EU in omogočijo dostop do potencialnih udeležencev s katerega koli sveta.

Trenutne pristojbine za certifikacijske programe EITC in certifikacijske programe EITCA Academy so prikazane v katalogu in so ustrezno določene na 110 EUR in 1100 EUR. Pristojbine za potrjevanje EITC/EITCA zajemajo vse stroške, povezane s postopki certificiranja in prisluženim izdajanjem digitalnega potrjevanja. Dodatne pristojbine se uporabljajo pri neobvezni izdaji zavarovane oblike papirja in dostave (te pristojbine so odvisne od števila izvodov fizično zavarovanih izdanih potrdil in mednarodnih dostavnih služb za pošiljanje papirnatih potrdil iz Bruslja v vašo državo). Možno je tudi občasno ali začasno uporabo digitalnih potrdil EITC/EITCA (ki jih lahko po potrebi natisnete v referenčni pripravljeni papirni obliki iz elektronske storitve Preverjanje veljavnosti certifikatov EITC/EITCA).

Stroški Akademije EITCA in EITC Certificiranje so zaradi spletnega obrazca bistveno nižji od povprečnih stroškov primerljive ravni strokovnega usposabljanja, izobraževanja in certificiranja v državah EU. Izdana potrdila EU formalno potrjujejo digitalne kompetence, pridobljene z izobraževanjem in izpiti, ki se na daljavo izvajajo v Bruslju v skladu z mednarodno priznanimi standardi certifikatov EITCA in EITC, ki temeljijo na EU. Poleg tega v celoti prek spletnega obrazca ni življenjskih stroškov, povezanih s tradicionalnim, stacionarnim izobraževanjem v tujini.

Poleg tega je del nenehne zaveze inštituta EITCI podpiral izvajanje digitalne agende Evropske komisije za Evropo (ki je element javne politike strategije Evropa 2020) pri njenem spodbujanju digitalne pismenosti, spretnosti in vključevalnega stebra, ustreznih posrednih subvencij inštituta EITCI. z učinkovitim znižanjem pristojbin ponujenih programov akademije EITCA še dodatno zmanjšajo ekonomske ovire za preizkušanje strokovnih kompetenc za IT za udeležence iz manj razvitih držav.

Na koncu je po registraciji računa akademije EITCA na voljo veliko izobraževalnih virov, ki omogočajo boljše poznavanje modela akademije EITCA in boljše odločanje o udeležbi. Če želite dostopati do teh virov (skupaj z ustreznimi demonstracijami, vključno z izpiti na daljavo), lahko registrirate svoj brezplačni račun s klikom na Prijava v zgornjem desnem kotu tega spletnega mesta.

Kako delujev 3 preprostih korakih

(ko izberete svojo akademijo EITCA ali izbrano paleto certifikatov EITC iz celotnega kataloga EITCA/EITC)

Naučite se in vadite

Spremljajte spletno celovito didaktiko, ki se pripravlja na izpite. Ni pouka, študiraš, ko lahko.

Pridobite IT certifikat

Za pridobitev certifikata EITC opravite spletni izpit. Prenesite vse v akademijo EITCA in prejeli ste certifikat EITCA.

Začnite svojo kariero

Certifikati EITC/EITCA s sedežem v EU s podrobnimi dopolnili predstavljajo uradno potrdilo o vaših poklicnih veščinah IT.

Da. Proces učenja in certificiranja v programih EITC/EITCA skupaj z vsemi izpiti v programih EITC poteka v celoti na daljavo prek spleta v okviru platforme, ki ji pomaga e-učenje, v asinhronem načinu. Zahvaljujoč fleksibilnemu asinhrono urejenemu didaktičnemu procesu e-učenja skupaj z vsemi spletnimi preverjanji, ki se asinhrono izvajajo prek interneta (kar omogoča največjo fleksibilnost v času, ko udeleženec samo organizira svoje učne dejavnosti po svojih močeh), fizična prisotnost udeleženca ni potrebna , zato so številne ovire za dostop bodisi zmanjšane ali odpravljene (npr. geografske, logistične, ekonomske narave).

Udeleženec ima individualen, neomejen dostop do certifikacijske platforme, ki omogoča dobro načrtovan korak za korakom didaktični postopek, ki ga nadzira osebje, odgovorno za izvajanje programa, v skladu s smernicami Inštituta EITCI, vključno z elektronskim gradivom: predavanja (v večpredstavnostna in besedilna oblika skupaj z ilustracijami, animacijami, fotografijami ali videoposnetki, ki so na voljo neposredno na e-izobraževalni platformi) z dodatki vadnic, laboratorijev (vključno z izobraževalnim poskusnim dostopom do programske opreme in ustreznih interaktivnih aplikacij) ter neomejeno oddaljeno didaktično posvetovanja.

Spletna didaktika je programirana v certifikacijski program EITC, ki se konča tudi z oddaljenim preverjanjem EITC (značilnosti zaprtega testa, vključno s 15 naključnimi vprašanji z večkratno izbiro v določenem učnem načrtu programa EITC). Udeleženec tega oddaljenega testa opravi na certifikacijski platformi (kjer lahko udeleženec na spletu opravi interaktivni test, ki izvaja naključno izbiro testnih vprašanj in ima možnost vrniti se na odgovorjena ali neodgovorjena vprašanja v roku 45 minut). Rezultat izpita EITC je 60% pozitivnih odgovorov, vendar neuspeh pri doseganju te meje omogoča udeležencem izpita brez dodatnih pristojbin (pri vsakem poskusu izpita je na voljo en brezplačni vpogled, da opravi test ali izboljša svoj pozitivni rezultat, po katerem nadalje Za izpitne prejemke je treba prijavo upravi omogočiti, vendar ostanejo brez dodatnih stroškov). Ob zaključku vseh izpitov EITC, ki so ustrezni certifikati Akademije EITCA (z nadomestnimi programi EITC), je tudi rezultat izdaje udeležencu ustreznega potrdila o akademiji EITCA (dodatnih pregledov EITCA ni, certifikati EITCA pa se izdajo na podlagi zaslužka vseh) ustrezna EITCA sestavna potrdila EITC). Vsi postopki se v Bruslju v celoti izvajajo na daljavo, certifikati pa so v digitalno zavarovani in preverljivi obliki.

Pomembna značilnost platforme za potrjevanje omogoča podrobno analizo procesa učenja in certificiranja vsakega udeleženca, vključno s popolno statistiko vseh dejavnosti na platformi za potrjevanje, ki omogoča ustvarjanje poročil o dejavnostih, pa tudi samodejno prepoznavanje in podporo udeležencev, ki imajo težave z didaktičnimi gradiva in izpiti. Temeljita analiza dejavnosti v didaktičnem procesu omogoča individualiziran podporni pristop k identificiranim udeležencem, če je to potrebno. Udeleženci ga lahko uporabijo tudi za uradno dokumentiranje svojih učnih dejavnosti tretjim osebam ali za lastno analizo in načrtovanje (zlasti koristno za institucije in podjetja, ki svoje osebje pooblastijo za certificiranje).

Platforma za potrjevanje se nenehno podpira tako administrativno kot tehnično. Administracija vključuje tehnično upravljanje in celoten nadzor delovanja platforme. Tehnična podpora vključuje uporabniško podporo s posebno službo za pomoč in vzdrževanjem, ki rešuje težave, povezane z varnostnimi podsistemi, arhiviranjem podatkov, bazo podatkov in posodabljanjem funkcionalnosti platforme (dejavnosti, ki jih stalno izvaja specializirano in specializirano tehnično osebje).

Od leta 2008 Inštitut EITCI po vsem svetu izda stotine tisoč certifikatov EITC in EITCA (ter blizu milijon digitalnih potrdil), s katerimi je doseglo več kot milijon posameznikov iz 1+ držav, ki so se seznanili s standardom EITC/EITCA digitalna pismenost na začetni ravni in osnovna znanja, specializirana področja uporabne računalništva za IT strokovnjake, osnovno do naprednega oblikovanja računalniške grafike, pa tudi programi digitalizacije javne uprave (e-uprava) in preprečevanje digitalne izključenosti med socialno prikrajšanimi skupinami (zlasti ljudi, ki živijo z invalidnosti).

Glavna razlika je v tem, da je certifikat akademije EITCA sestavljen iz določene skupine tematsko povezanih certifikatov EITC (običajno 10 do 12). Šele s pridobitvijo vseh teh nadomestnih certifikatov EITC bo udeleženec prejel tudi posebno certifikat EITCA, ki potrjuje specializacijo na ustreznem področju (za pridobitev certifikata akademije EITCA ni potreben dodaten izpit, potreben je tudi izpit za vsa nadomestna potrdila EITC) .

Potrjevanje akademije EITCA je mogoče pridobiti s posameznimi certifikati EITC v posebnem vpisu za vsak program EITC (enega po enega), možen pa je tudi neposreden vpis na akademijo EITCA z dostopom do celotne skupine certifikatov EITC. znotraj izbrane akademije EITCA. To daje udeležencem do subvencioniranega dostopa do Inštituta EITCI, ki ga zagotavlja znatno znižana pristojbina akademije EITCA, ki je na voljo po vsem svetu za spodbujanje visokokakovostne in celovite razširitve nabora IT.

Udeleženec lahko izbira med realizacijo celotne akademije EITCA (združevanje ustreznih programov EITC) in realizacijo enega samega programa EITC (ali določenega izbora programov EITC).

Vsak program certificiranja EITC navaja učni načrt 15 učnih ur vsebine, ki se konča z izpitom za ustrezno potrdilo EITC. Zaključek programa EITC je mogoče doseči v povprečju v enem do dveh dneh, vendar ni potrebnih časov, udeleženec pa lahko načrtuje daljše obdobje za didaktiko in priprave na izpit, če je to potrebno (na primer teden ali dva tedna, če porabi za učenje ustrezno samo eno uro ali 2 uri dnevno). Če udeleženec že ima znanje in kompetence v ustreznem učnem načrtu za potrjevanje EITC, lahko udeleženec neposredno dostopa do izpita in tako takoj pridobi ustrezno potrdilo EIC.

Vsaka akademija EITCA obsega 10-12 certifikatov EITC, ki skupaj vsebujejo programsko vsebino od 150 do 180 učnih ur. Na splošno je ob predpostavki, da učenje poteka v dnevih delovnega tedna, program EITCA Academy mogoče zaključiti v manj kot enem mesecu (vsak učni delovni dan). Drugi referenčni časovni razpored je en akademski semester (ponavadi 5 mesecev), ko udeleženec lahko zaključi učni program programa EITCA z učenjem le en dan v tednu.

Referenčne učne ure zgoraj omenjene programske vsebine določajo vsebinsko merilo celovitosti programa certificiranja na podlagi standardov študijskih ur študija. To pomeni, da bi ustrezna izobraževalna dejavnost udeleženca v povprečju trajala 150-180 ur, če bi potekalo v stacionarni obliki. Prav tako je odvisno od značilnosti posameznega udeleženca v sposobnostih priprave in učenja, kar lahko povzroči hitrejši ali počasnejši tempo učenja in pripravo v skladu s učnim načrtom. Ker se usposabljanje izvaja v asinhroni obliki e-učenja, je njegov dejanski čas izvajanja odvisen od posameznih veščin vsakega udeleženca in ga je mogoče podaljšati ali skrajšati (časovni okvir učenja in priprave na certificiranje je prilagojen posameznim potrebam udeleženci).

Da. Tako v programu EITC kot v certifikacijskem programu EITCA Academy učni in pripravljalni didaktični postopek vključuje neomejena posvetovanja na daljavo s strokovnim didaktičnim osebjem z ustreznega področja IT. Če se pojavijo težave pri razumevanju konceptov iz učnega načrta in podpornega didaktičnega nabora in gradiva ali pri opravljanju nalog ali če ima udeleženec kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede vsebine programa, se posvetuje z didaktičnim osebjem sredstva za sistem spletnega komuniciranja in svetovanja. Svetovanje poteka prek posebnega vmesnika na platformi za certificiranje in e-učenje ali po elektronski pošti. Obrazce in navodila za vzpostavitev stika in poizvedovanja o didaktičnem posvetovalnem osebju najdete neposredno na certifikacijski platformi za e-učenje.

Trenutno izbira certifikatov, ki jih je izdal Inštitut EITCI, obsega več kot 70 potrdil EITC in 7 certifikatov akademije EITCA.

Zaradi operativno omejene zmogljivosti za didaktično podporo in svetovanje, s čimer omejujejo število mesečno izdanih potrdil EITC/EITCA, nekateri programi certificiranja morda niso na voljo. V takšnih primerih lahko udeleženci rezervirajo programe certificiranja, kjer ni na voljo mest, ki bodo obveščeni, ko bodo kraji spet na voljo, in jim bo omogočen dostop do ustreznih programov ob prihodu, prvi strežbi.

Da, obstaja možnost ponovnega opravljanja neuspelih ali uspešno opravljenih izpitov EITC za izboljšanje rezultatov. Ob vsakem poskusu preverjanja je na voljo en prosti vpogled bodisi za preizkus bodisi za izboljšanje njegovega pozitivnega rezultata, po katerem je treba pri nadaljnjem preverjanju omogočiti, da se prijava upravi omogoči, vendar ostane brez dodatnih stroškov. Udeleženec lahko ponovno opravi opravljeni test za izboljšanje ocene za boljšo predstavitev na certifikatu. Upoštevati je treba tudi, da ni akademij za preverjanje akademije EITCA (izpiti so dodeljeni samo programom EITC, vsak rezultat pa je izdan z izdajo certifikata EITC, medtem ko je certifikat akademije EITCA izdan samo za sprejem ustrezne skupine vse sestavine Izpit EITC v določenem programu Akademije EITCA). Rezultati, predstavljeni na certifikatu EITCA Academy, so rezultati vseh certifikatov EITC, ki jih sestavlja današnja akademija EITCA.

Da. Udeleženci bodo imeli dostop do platforme za e-učenje z vsemi didaktičnimi materiali in viri v skladu z učnimi načrti v ustreznih programih za certificiranje akademije EITC/EITCA tudi po zaključku učenja in priprav ter po opravljenih izpitih in pridobitvi certifikatov. Dostop bo neomejeno mogoč iz računov udeležencev na akademiji EITCA.

Certifikat EITC/EITCA je evropski mednarodni program za izobraževanje in certificiranje, ki standardizira okvire potrjevanja kompetenc v industriji informacijskih tehnologij. Nima formalne enakovrednosti s katerim koli nacionalnim izobraževalnim programom držav članic EU. Glede na vsebino programa, ki se nanaša na obsežne učne načrte Akademije EITCA, pa je njegova kompleksnost in posledično potrjevanje imetnika certifikata o strokovni specializaciji najbolje v primerjavi z nacionalno akreditiranim podiplomskim visokošolskim študijem v smislu učenja obseg dela in potrjene ravni kompetenc. Po drugi strani Certifikat akademije EITCA skupaj s certifikati EITC ni enakovreden certifikatom o IT, ki so osredotočeni na prodajalca, ki jih izdajajo različni prodajalci IT (kot so Microsoft, Google, Adobe itd.), Neodvisen od prodajalcev in se zato osredotoča na resnično vrednost potrjenih kompetenc, namesto da bi bili del strategije konkurence izdelkov in trženja med IT prodajalci. Vendar pa imajo certifikati EITC/EITCA skupno s poklicnim prodajalcem, ki so izdali potrdila o IT, da se osredotočajo tudi na praktične vidike in uporabnost certificiranega znanja in veščin.

Kaj to pomeni v praksi?

Certifikat Akademije EITCA ni formalna visokošolska diploma na nacionalni ravni, ampak mednarodni standard za potrjevanje kompetenc IT industrije, ki pa je neodvisen od prodajalcev in ga ureja Evropski certifikacijski inštitut za informacijske tehnologije, neodvisni prodajalec certifikacijski organ ali certifikacijski organ. V okviru programa EITC/EITCA Academy Imetnik certifikata ne pridobi diplome o podiplomskem izobraževanju na nacionalni ravni ali certifikata prodajalca IT, ampak mednarodno in izdano v Bruslju, EU, informacijski tehnologiji, pomembnih formalnih kompetenc, z obsegom potrjenih znanj in veščin kar ustreza celovitemu podiplomskemu študiju (od 150 ur celovitega referenčnega programa) in vrsti aktualnih prodajalcev IT, ki so izdali certifikate. Za pridobitev akademije EITCA (ali katere koli komponente certifikacijskega programa EITC) ni nobenih meril za izpolnjevanje pogojev in predhodnih kvalifikacijskih zahtev (npr. Stopnja dodiplomskega študija, dodeljena na dodiplomskem študiju, na splošno ni potrebna) ni pogoj za udeležbo na akademiji EITCA).

Samo certificiranje akademije EITCA omogoča njenemu imetniku, da strokovno dokaže potrjeno znanje in sposobnosti za delo na področju opravljenega certificiranja. Medtem ko delodajalci običajno zahtevajo visokošolsko izobrazbo v določenem obsegu poklicne specializacije, na splošno zelo pozitivno pozdravljajo dodatne obsežne spretnosti spretnosti, zlasti na področju IT, ne glede na to, ali je to glavni predmet kandidatove izobrazbe ali ne. Če je kompetenca na ravni celovitosti primerljiva s formalno diplomo akademskega podiplomskega izobraževanja, delodajalec v nekaterih primerih lahko šteje za zadosten nadomestek, zlasti ob upoštevanju zadev, povezanih s stroški študija v visokošolskem sistemu določena država). V drugih primerih bo ustrezna dopolnitev univerzitetne diplome formalne izobrazbe, ki bo kandidatom dokazal mednarodno aktivnost v samorazvoju in mu omogočil, da se umakne konkurenčnim prijavam brez podobnih kompetenc. Delodajalci navadno cenijo veliko spodbude na strani kandidata v smislu samorazvoja, izobraževanja in izkušenj in bodo kot takšni priznali mednarodno certificiranje akademije EITCA v korist kandidata. Povzemanje certifikatov akademije EITCA je mogoče obravnavati kot način za dopolnitev dodiplomske ali podiplomske izobrazbe na nacionalni ravni z bolj specializirano, profesionalno IT industrijo, ki temelji na EU. Zagotovo predstavlja pomembno prednost v življenjepisu imetnika certifikata, ki dokazuje njegovo mednarodno razširjeno dejavnost v razvoju kvalifikacij. Tudi s posebno diplomo o podiplomskem izobraževanju bo ustrezen certifikat akademije EITCA izkazal za zelo dragoceno korist v življenjepisu in bo povečal možnosti zaposlovanja ne le s formalnim potrjevanjem pridobljenih kvalifikacij in kompetenc za IT, temveč tudi s dokazovanjem sposobnosti kandidata za uspešno izobraževanje in samorazvoj z pridobitvijo mednarodno priznane ravni IT industrije, ki temelji na EU, neodvisnega certifikata.

Po Bolonjskem procesu EU deluje v smeri integriranega okvira visokega šolstva. Trenutno je glavni cilj za dosego tega cilja s standardizacijo v vseh državah EU in nekaterih drugih državah, ki so pripravljene sodelovati v tem sistemu, da mora visokošolsko izobraževanje temeljiti na kvalifikacijah in ga razdeliti na glavne 3 cikle: 1. cikel kvalifikacij (neuradno imenovan dodiplomski) študij, ki se običajno zaključi z diplomo), 2. cikel (neuradno imenovan podiplomski ali podiplomski študij, običajno zaključen z magistrskim) in 3. cikel, doktorski študij (običajno ne vključuje samo izobraževanja, ampak tudi lastne raziskave, končane s doktorat). Poleg tega je Bolonjski postopek uvedel sistem kreditnih točk ECTS (Evropski sistem prenosa in nabiranja kreditnih točk), ki uvaja merilo kreditov (ali ECTS točk), dodeljenih tečajem, običajno z enim ECTS dodeljenim 1 do 15 ur stacionarnega programa didaktični program. Krediti ECTS služijo kot referenca za primerjavo zahtevnosti tečajev v različnih visokošolskih zavodih in s sporazumi med temi ustanovami o priznavanju tečajev, končanih v različnih ustanovah na podlagi ECTS kreditov, ki podpirajo mednarodno izmenjavo študentov iz EU in študij v tujini.

Če primerjamo kompleksnost in vsebino programa, je akademijo EITCA mogoče najbolje primerjati s stopnjo podiplomskega (2. cikla) ​​visokošolskega izobraževanja, tudi če je uradno ne potrdi nacionalna uprava kot taka, saj je mednarodni standard. Kompetence, pridobljene z zaključkom akademije EITCA, potrjene s certifikatom EITCA, so vsebinsko enakovredne glede na njihovo obsežnost podiplomske univerzitetne diplome, s to razliko, da certifikat akademije EITCA ni dokument, izdan na nacionalni ravni, temveč mednarodni in je osredotočena na določeno področje IT, ne pa na celotno disciplino. Ta bolj specializirana usmeritev certifikata akademije EITCA bi lahko bila prednost tudi v primerjavi s podiplomskimi diplomami za poklicno kariero v zvezi z informacijsko tehnologijo. Običajno je podiplomski študij širše opredeljen (npr. Računalništvo, poslovna uprava, ekonomija, matematika itd.) Kot akademija EITCA, ki obsega eno od specifičnih področij informacijskih tehnologij (npr. Informacijska varnost, poslovne informacijske tehnologije, računalniška grafika itd. .). Podiplomski magistrski študij vsebuje od 1500 do 3000 programskih ur, na katere se sklicuje 60 do 120 ECTS (običajno študijsko leto obsega 1500 ur). Akademija EITCA vključuje didaktični program od 150 do 180 ur, na katerega se sklicuje 30 do 60 ECTS (obsega 10-12 tečajev EITC, od katerih je vsak dodeljen s 3 do 5 ECTS na podlagi vsebinske primerjave glede na akademske standarde v ustreznih temah , s časovnim napotkom 15 ur za vsak predmet EITC, kar ustreza 60 do 90 ur običajnega akademskega ravnanja zaradi individualnega in asinhronega modela izobraževanja, prisotnega na akademiji EITCA). Tako lahko akademijo EITCA primerjamo z enim študijskim letom visokošolskega študija 2. cikla (magistrski študij) glede na izčrpnost in zapletenost kompetenc za informacijsko tehnologijo. Po drugi strani certifikati EITC vsebinsko ustrezajo akademskim tečajem v visokem šolstvu (dodeljenimi s 3 do 5 ECTS v sistemu prenosa akademskih kreditov EU), pa tudi certifikatom o izdelku ali tehnologiji, ki jih je izdal prodajalec, zaradi uporabnosti in praktičnega značaja.

Po vsebini je mogoče certifikacijski program akademije EITCA (kar ustreza 150–180 ur stacionarnega pouka, tj. Standardno študijsko leto ali 2 akademska semestra) primerjati s specializiranim podiplomskim študijem, vendar ima prednost certifikacijski standard EU s svojim mednarodnim narava in priznanje (certifikati s sedežem v EU, izdani v Bruslju, so po vsem svetu zelo priznani, tudi glede na formalne nacionalne sistemske akademske diplome, ki se izdajajo na ne centralnih lokacijah EU). Pomembna značilnost programov certificiranja EITC/EITCA je možnost, da se končajo samo izbrani posamezni programi EITC, ki ustrezajo posameznim tečajem, ki sestavljajo posamezno akademijo EITCA (posamezni specializirani certificirani tečaji EITC s povprečno didaktično vsebino 15 ur). Programi za potrjevanje kompetenc EITCA in EITC vključujejo programsko vsebino, oblikovano po pristopu od spodaj navzgor, tako da kljub napredni in specializirani obliki ni potrebno predhodno znanje o IT. To omogoča celo večino specializiranih programov EITC/EITCA, ki jih posamezniki brez predhodnega znanja o IT uspešno končajo, hkrati pa so pomembni tudi za IT strokovnjake in strokovnjake na ustreznih področjih.

Če povzamemo akademijo EITCA, priporočamo kot mednarodno priznano strokovno potrdilo o IT, ki dopolnjuje visokošolske diplome na dodiplomskem ali podiplomskem nivoju na nacionalni ravni (tj. Dodiplomski ali magistrski študij), ki pa lahko potrdijo kompetence imetnikov v splošnejši ali celo drugačni disciplini s tega področja da si želi imetnik certifikata prizadevati za svojo poklicno pot (z ustreznim certifikatom akademije EITCA, ki pokriva prav to področje). Zaposlitev je mogoče uspešno pridobiti brez visokošolske diplome s certifikatom EITCA Academy Certificiranje tudi zato, ker lahko na podlagi vsebin programa, zajetih v certifikatu, formalno dokaže, da je napredovanje potrjenih kompetenc enakovredno enoletnemu podiplomskemu akademskemu študiju. magisterij, vendar v okviru mednarodnega in certifikacijskega standarda, usmerjenega v industrijo, ki ga je razvil in razširjal Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij v Bruslju, EU. Treba je opozoriti, da je vrednotenje standarda za potrjevanje IT Akademije EITCA glede na diplome o podiplomskem izobraževanju na nacionalni ravni ali certifikate na ravni industrije, ki so na voljo na ravni panoge, odvisno od delodajalca in njegovih lastnih prepričanj in mnenj, ne glede na oceno imetnikov EITC/EITCA kariera kaže, da se ta standard priznavanja povečuje in ne le to v EU.

Odgovor na vprašanje, ali sta EITCA akademija in certifikati EITC združljiv s ECTS, je povezan z odgovorom na vprašanje, ali lahko račune EITCA Academy ali EITC Certificiranje zaključite s svojim trenutnim prihodnjim dodiplomskim ali podiplomskim akademskim študijem v nacionalnem visokošolskem formalnem sistemu.

Odgovor je na splošno pozitiven. Vsak certifikat EITC in akademija EITCA imata določeno število ECTS točk.

Inštitut EITCI komunicira z univerzami v EU v okviru sistema ECTS (evropski sistem prenosa in kopičenja kreditnih točk), ki ponuja dvostransko potrjevanje vsebine izobraževalnega programa (v skladu z ustreznimi učnimi programi za certificiranje EITC/EITCA). Ob upoštevanju teh predlogov inštitut EITCI podeli nekatere programe EITC/EITCA s certifikatom ECTS, s čimer evropskim študentom med imetniki certifikatov omogočijo svoje znanje, ki so ga opravili in izkazali, da ga v postopku potrjevanja sprejmejo za svoje akademsko ravnanje. ECTS predstavlja evropski standard za primerjavo obsega učenja, ki temelji na učnih rezultatih (v primeru certificiranja EITC/EITCA, merjeno z rezultati izpitov) in s tem povezane delovne obremenitve na visokem šolstvu ter programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo po vsej Evropski uniji in sodelujoče države ECTS.

Za pridobljeno certifikat EITC/EITCA se dodelijo ustrezni zneski ECTS kreditnih točk, odvisno od posameznega programa (njegova kompleksnost, celovitost in z njim povezana učna delovna obremenitev), te dobropise pa lahko sprejme univerza imetnika certifikata na podlagi dvostranskega sporazuma med to univerzo in inštitut EITCI. Inštitut EITCI začne dvostransko poizvedovanje o ECTS z navedeno univerzo na podlagi prošnje imetnika certifikata, ki bi želel, da bi zaslužene ECTS točke na njeni ali izbrani univerzi počastile za tekoče ali prihodnje akademsko ravnanje.

Če ste imetnik certifikata ali zastopate univerzo, ki jo študenti zanimajo ali zaprosijo za sprejem ECTS točk za svoja ustrezna potrdila EITC/EITCA, prosim obrnite se na Inštitut EITCI zagotovil bo vse potrebne podatke in dokumente za nadaljevanje.

Prav tako vam ni treba študirati na evropski univerzi, če želite zaprositi za sprejem vaših programov EITC/EITCA, pridobljenih ECTS točk. To pa bo po lastni presoji dekanske pisarne univerze. Če študirate na evropski univerzi (ne nujno v EU, ampak tudi v državi, ki sodeluje v sistemu ECTS), je ta odločitev bolj samodejna, vendar še vedno ostaja neodvisna odločitev vaše univerze v smislu dvostranskega sporazuma o sprejetju ustreznih učnih načrtov programov akademije EITCA in certifikacijskih programov EITC, ki veljajo za ustrezno ravnanje akademije na univerzi.

Treba je navesti, da je sprejem ECTS odločitev na strani univerze, da sprejme ali zavrne čast izpolnitve določenega programa certificiranja EITC/EITCA v akademskem izvajanju študija, neodvisen od inštituta EITCI, kar lahko upraviči le ustrezno število ECTS točk, ki so jih podelili s svojim certificiranim programom, in veljajo za univerzo za dvostranski sporazum ECTS (takšno poizvedovanje lahko opravi Inštitut EITCI ali neposredno imetnik spričevala pri dekanskem uradu skupaj z nerelevantnimi certifikati EITC/EITCA in njihovimi dodatki - predloge dokumentov o prijavi za sprejem ECTS točk lahko prenesete po pridobitvi certifikatov). Tako certifikati EITC kot EITCA so opremljeni s podrobnimi programskimi dopolnili, ki bodo omogočile ustrezno upoštevanje vsebinske enakovrednosti z ustreznim univerzitetnim tečajem ali ustreznim zneskom kvalifikacij in kompetenc celo univerze v državah, ki ne sodelujejo v sistemu ECTS.

Če povzamemo, akademije EITCA sestavljajo skupine posameznih certifikacijskih programov EITC, od katerih je vsak dodeljen z določenim številom kreditnih točk ECTS, dodeljenim imetniku certifikata po pridobitvi certifikata. Lestvica za razvrščanje na osnovi EITC/EITCA je tudi popolnoma združljiva z ocenjevalno lestvico ECTS.

Evropski sistem prenosa in nabiranja kreditnih točk (ECTS) služi kot standard, ki temelji na EU za primerjavo dosežkov akademskega študija in uspešnosti študentov visokega šolstva v Evropski uniji in drugih evropskih državah, ki želijo sodelovati v ECTS standardu. Za uspešno zaključene tečaje se dodeli ustrezno število kreditnih točk ECTS. Krediti ECTS služijo kot referenca za primerjavo zahtevnosti tečajev v različnih visokošolskih zavodih in s sporazumi med temi ustanovami o priznavanju tečajev, končanih v različnih ustanovah na podlagi ECTS kreditov, ki podpirajo mednarodno izmenjavo študentov iz EU in študij v tujini. Opozoriti je treba, da imajo številne države podobne standarde, po katerih je mogoče enostavno obračunati dobropise ECTS in biti predmet posamezne vloge.

Tako certifikati Akademije EITC kot EITCA zagotavljajo formalno, mednarodno priznano potrditev posameznikovih kompetenc na določenih področjih informacijskih tehnologij, povezanih z uporabnimi in praktičnimi na področjih delovnih mest. Potrdila EITC/EITCA vsebujejo formalne dokumente o potrjevanju kompetenc za IT, ki podpirajo ali nadomeščajo druge formalne načine potrjevanja znanja, veščin in kompetenc, pridobljenih v okviru visokega in poklicnega izobraževanja ali usposabljanja (vključno z diplomami univerz in šol na nacionalni ravni). V zvezi s tem certifikaciji akademije EITC in EITCA spremlja podroben dodatek k certifikaciji, ki vsebuje standardiziran opis vsebine, zapletenosti in ravni IT kompetenc, ki jih je pridobil imetnik certifikata, zasnovan kot pomoč pri priznavanju teh kompetenc na poklicnih področjih dejavnosti.

Program za potrjevanje akademij EITC in EITCA, ki se izvaja pod vodstvom Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij (EITCI) v Bruslju, po uspešnem zaključku spletnega izpitnega postopka prikaže ustrezne certifikate akademije EITC/EITCA, digitalno izdane v Bruslju, EU , skupaj s podrobnimi dodatki za certificiranje.

Potrjevanje je možno tako v celotnem programu akademije EITCA v izbrani IT specializaciji (uspešno opravljeni izpiti v okviru vseh programov EITC, vključenih v ustrezni program akademije EITCA, pomenijo podelitev certifikata akademije EITCA in dodatek k certifikaciji skupaj z vsemi ustreznimi certifikati EITC) kot tudi v okviru bolj specializiranih programov EITC (posamezen izpit in enotno potrdilo EITC, izdano v okviru posameznega programa EITC).

Akademija EITCA in certifikati EITC ne povzročajo samo izdaje pravilno zavarovanih digitalnih potrdil (v primeru Akademije EITCA skupaj s podrobnimi dodatki za certificiranje in vsemi ustreznimi potrdili EITC in v primeru potrdil EITC, ki vsebujejo podroben opis program znotraj samega Certifacata), pa tudi z zagotavljanjem ustreznih validacijskih storitev. Digitalne certifikate EITC/EITCA je treba razumeti kot njihove edinstvene identifikacijske številke, ki ob vpisu skupaj z varovanjem osebnih podatkov v sistem za potrjevanje potrdil EITCI Inštituta omogočajo spletno preverjanje shranjenih potrdil skupaj s podrobnostmi o obsegu programov, ki jih izpolni imetnik certifikata, kot tudi tiskanje ustreznih različic in dodatkov potrdil, pripravljenih za tiskanje. Potrdila EITC (pridobljena posamezno ali kot del programa EITCA Academy) so zasnovana z ID-ji, ki vsebujejo vizualne oznake (QR kode), ki omogočajo avtomatsko prepoznavanje strojev in preverjanje potrditve s pomočjo aplikacij za pregledovanje vizualnih oznak.

Možna je neobvezna izdaja zavarovanega papirnega obrazca potrdil EITC/EITCA skupaj z mednarodno dostavo (obrazec na papirju Za izdajo potrdil so potrebne dodatne pristojbine, odvisno od števila izvodov fizično zavarovanih izdanih potrdil in mednarodnih dostavnih služb za papir Pošiljanje potrdil iz Bruslja v vašo državo). Možno je tudi občasno ali začasno uporabo digitalnih potrdil EITC/EITCA (ki jih lahko po potrebi natisnete v referenčnem pripravljenem papirju iz elektronske storitve potrjevanja potrdil EITC/EITCA).

Torej, kako naprej?Preprosto je tudi.

Akademija EITCA je popolnoma spletni sistem EU za certificiranje IT. Ni vam treba iti nikamor ali pošiljati ničesar, vse formalnosti so izpolnjene na daljavo. Za vpis na certifikat sledite tem korakom.

Poiščite potrdilo

Prebrskajte certifikate na voljo na področju, ki vas zanima

Dodaj po naročilu

Dodajte izbrane certifikate v Vaše naročilo in nadaljujte z izplačilom

Vpišite oz začeti sojenje

Izpolnite plačilo pristojbine za vpis na certifikate oz začeti sojenje

TOP
Klepetajte s podporo
Klepetajte s podporo
Vprašanja, dvomi, težave? Tukaj smo, da vam pomagamo!
Povezovanje ...
Imate vprašanje? Vprašajte nas!
Imate vprašanje? Vprašajte nas!
:
:
:
Imate vprašanje? Vprašajte nas!
:
:
Klepet se je končal. Hvala vam!
Ocenite podporo, ki ste jo prejeli.
dobro Slab