×
1 Izberite potrdila EITC/EITCA
2 Učite se in opravljajte spletne izpite
3 Pridobite certifikat za svoje IT znanje

Potrdite svoje IT spretnosti in kompetence v okviru evropskega certifikacijskega okvira IT od koder koli na svetu v celoti na spletu.

Akademija EITCA

Standard potrjevanja digitalnih veščin Evropskega inštituta za certifikacijo informacijske tehnologije, namenjen podpori razvoja digitalne družbe

Pozabili svoje podrobnosti?

USTVARI RAČUN

Izberite svoje potrdilo

Izberite certifikacijski program EITC/EITCA, ki vas zanima, in začnite 10-dnevno brezplačno preskusno obdobje.

Dostop do programa

Sledite programu e-učenja, vadite, pripravite in dostopajte do popolnoma oddaljenega e-testiranja.

Get Certified

Zaslužite si certifikat EITC/EITCA, potrdilo EU o usposobljenosti za IT.

Preberite več o certifikatih EITC/EITCA

Akademija EITCA, Evropska akademija za certificiranje informacijskih tehnologij, je mednarodni program potrjevanja znanja iz IT, ki temelji na evropskem standardu za certificiranje IT (EITC), ki ga od leta 2008 razvija in razširja Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij v Bruslju (Inštitut EITCI, certificiranje telo).

Akademija EITCA se izvaja v celoti na spletu, da se zmanjšajo fizične in ekonomske ovire pri dostopu do formalnega potrjevanja digitalnih veščin. Tako učne kot izpitne metodologije vključujejo digitalno podprto obliko na daljavo. Akademijo EITCA sestavljata EITC in EITCA Programi certificiranja. Na voljo je kot okvir EU za formalno potrjevanje poklicnih IT kompetenc posameznikov, ki je mednarodno priznan in tako zagotavlja priznavanje IT spretnosti, ne glede na državljanstvo na podlagi certifikacijskih dokumentov, ki so jih digitalno izdale tretje osebe in jih je mogoče preveriti pri Inštitutu EITCI. Več informacij o certifikacijskem organu EITC/EITCA je na voljo na ustreznem Strani inštituta EITCI.

Akademija EITCA predstavlja mednarodno certifikacijsko ogrodje IT kompetenc, ki je po stopnji napredovanja po zahtevnosti in vsebini učnih načrtov primerljivo s kombinacijo podiplomskega visokošolskega izobraževanja s strokovnim industrijskim usposabljanjem. V EU in tujini je na voljo izključno v obliki učenja na daljavo in izpita na daljavo, s čimer državljanom EU in ne-EU omogoča enostaven dostop do formalne potrditve njihovih poklicnih IT kompetenc in veščin iz Bruslja s standardom potrdil, ki temelji na evropski IT Certifikacijski okvir brez potrebe po fizični prisotnosti in z le delčkom stroškov, povezanih s stacionarnimi programi certificiranja digitalnih spretnosti v EU ali mednarodnimi programi. Širjenje programa vodi in podpira predvsem Inštitut EITCI v svojem poslanstvu spodbujanja digitalne pismenosti, vseživljenjskega učenja, digitalno omogočene prilagodljivosti in preprečevanja digitalne izključenosti ter prizadevanja za vzpostavitev visoke referenčne ravni kakovosti za certificirane IT spretnosti v Evropski uniji, torej izvajanje smernic politik Evropske komisije, kot so določene v Digitalna agenda za Evropo o strategiji Evropa 2020 (v okviru promocijskega stebra digitalne pismenosti, spretnosti in vključevanja v DAE ES).

Akademija EITCA je del evropskega IT certifikacijskega okvira, v okviru katerega sta na voljo dve vrsti certifikacijskih programov:

 1. Individualni programi EITC s 15-urnim učnim načrtom, kot je npr. EITC/IS/WSA Windows Server Administration itd.
 2. Programi akademije EITCA, ki združujejo več (običajno 12) programov EITC v specializirano domeno aplikacij IT. Na primer EITCA/IS IT Security Academy (180-urni učni načrt znotraj 12 ustreznih programov EITC, ki se osredotočajo na kibernetsko varnost), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy ali EITCA/CG Computer Graphics Academy (združuje tudi ustrezne programe EITC, ki se osredotočajo na ustrezna področja digitalnih veščin).

Ni predpogojev za vpis v katerega koli programa evropskega IT certificiranja (bodisi programa EITC ali EITCA Academy).

Vsak program akademije EITCA z vsemi sestavnimi učnimi načrti programov evropskega IT certificiranja (EITC) je popolnoma samostojen. Za izvedbo in dokončanje katerega koli od teh certifikacijskih programov ni potrebno imeti predznanja, saj njihovi učni načrti ter referenčna video in besedilna didaktična gradiva pokrivajo ustrezne teme v celoti in od samega začetka. Vsi udeleženci lahko podrobno preučijo učne načrte, ki zajemajo obsežna video didaktična gradiva, ki so na voljo popolnoma asinhrono (kar omogoča udeležencem, da poljubno določijo svoj urnik učenja) in v njih najdejo odgovore na vsa izpitna vprašanja.

Vsak od sestavnih programov EITC Akademije EITCA se konča z oddaljenim spletnim izpitom, katerega opravljen pogoj za pridobitev ustreznega certifikata EITC. Izpite lahko ponovno opravljate brez omejitev števila ponovnih opravljanj in brez dodatnih stroškov. Vsi izpiti za pridobitev evropskega IT certifikata so na daljavo in v digitalni obliki izbirnih vprašanj. Ustnih izpitov ni. Certifikati EITC se lahko izdajo šele, ko udeleženci dosežejo minimalno raven 60 % pri ustreznih izpitnih pristopih in šele po uspešno opravljenih vseh sestavnih izpitih EITC Akademije EITCA so udeleženci upravičeni do izdaje končnega certifikata Akademije EITCA. Kot že omenjeno, ni omejitev pri ponovnem opravljanju izpitov (brez dodatnih stroškov), kot tudi ni časovnih omejitev za dokončanje programa, tako da si lahko udeleženci vzamejo čas in neomejene pristope k izpitom, da se pravilno pripravijo in uspešno opravijo ustrezne izpite. Ko udeleženec opravi en sam izpit EITC, mu bo podeljeno ustrezno potrdilo EITC, po pridobitvi vseh sestavnih potrdil EITC Akademije EITCA pa bo udeležencu izdano tudi potrdilo Akademije EITCA, ki bo formalno potrdilo strokovno in celovito specializacijo na ustreznem področju. digitalnem področju. Vsi evropski IT certifikati nimajo datuma veljavnosti in zato ne zahtevajo postopka ponovnega certificiranja.

Potrdilo o ključnih kompetencah EITCA/KC IT
EITCA/KC

Potrdilo o računalniški grafiki EITCA/CG

EITCA/CG

EITCA/BI potrdilo o poslovnih informacijah

EITCA/BI

Potrdilo o informacijski varnosti EITCA/IS

EITCA/IS

Vzorec potrdila EITC

EITC

 

Certifikat Akademije EITCA je celovit v smislu kompleksnosti spretnosti potrjen evropski certifikat IT (EITC), ki temelji na mednarodno priznani formalni potrditvi specializacije na določenem področju uporabne IT. Certifikati EITCA svojim udeležencem po vsem svetu omogočajo trdno potrditev njihovih več kompetenc, ki predstavljajo specializacijo na določenem digitalnem področju, z združevanjem ustreznih certifikatov EITC, ki so bili izdani v Bruslju v okviru oddaljenega učenja in dostopa do izpitov na daljavo. Vsi postopki certificiranja se izvajajo na daljavo in prek spleta na podlagi standardizacije in akreditacije upravnega organa za certificiranje, Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij (EITCI) v Bruslju. Tako certifikata EITC kot EITCA Academy sta v celoti integrirana v razširjeni IT ID eCV digitalne kompetence in spretnosti sodobnega predstavitvenega okvira.

Glede na Digitalna agenda za Evropo (DAE, izjava Evropske komisije za Evropski parlament, Svet in Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, COM (2010) 245, Bruselj, avgust 2010) digitalne kompetence so zdaj osnova za razvoj informacijske družbe (IS) v gospodarstvu, temelječem na znanju (KBE) po vsem svetu. Po zadnjih raziskavah Eurostata 30% državljanov EU (150 milijonov Evropejcev) in več kot 90% celotnega svetovnega prebivalstva nima dovolj kompetenc za IT, kar jim otežuje delovanje na sodobnem globaliziranem trgu dela. To predstavlja oviro tako za poklicni kot za osebni razvoj, medtem ko še vedno ostajajo kompetence IT, ki jih imajo preostali del državljanov Evropske unije, in so podvržene hitremu zastarevanju. Kljub številnim naporom pri oblikovanju politik ter javnih in zasebnih protih ukrepov za premostitev vrzeli med širjenjem digitalnih spretnosti in tržnimi in socialnimi potrebami se stanje ne izboljšuje bistveno.

Ker je dandanes sposobnost uporabe informacijskih tehnologij izredno pomembna in koristna za samorazvoj v osebnih in poklicnih oblikah, so tako imenovane digitalne ključne kompetence temeljne za gospodarstvo na znanju (Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah v procesu vseživljenjskega učenja, 2006/962/ES). Glavno sporočilo DAE, ki je osnova nove strategije za nadaljnji razvoj Evropske unije ("Evropa 2020 - inovativna unija"), je potreba po intenzivnejšem izobraževanju evropskih državljanov na področju informacijske tehnologije (kar vodi k povečanje odstotka prebivalstva, ki se izobražuje na tem področju, hkrati pa izboljšuje kakovost izobraževanja v okviru vseevropskih in mednarodnih programov za certificiranje z uporabo učinkovitih digitalnih metod (zlasti e-izobraževanja), pa tudi s finančno podporo Evropske unije - na podlagi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS) v programih, ki sofinancirajo formalno certificirano izobraževanje, inštitut EITCI, ki razvija in razširja certifikacijske standarde EITC/EITCA, želi podpreti doseganje zastavljenih ciljev v javnih politikah za nadaljnjo rast EU.

Vseevropski standard, ki se spodbuja k njegovemu mednarodnemu priznanju in je programiran z možno celovitostjo, ki je primerljiva s formalnim akademskim podiplomskim izobraževanjem, medtem ko je praktično usmerjen k temu, da predstavlja veljavno digitalno usposobljenost na področju informacijskih tehnologij, zato naj bi pomenil pomembno sredstvo za podporo premostitvi vrzel v digitalnih spretnostih v EU. Tak standard je bil uveden v obliki evropskega certificiranja IT (EITC) leta 2008 in ga je v zadnjih letih nenehno razvijal in razširjal Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij EITCI. Ta standard je osnova za opredelitev Evropske akademije za certificiranje IT, ki skupaj ponuja dva certifikacijska programa:

 • Certifikat EITC (evropsko certificiranje informacijskih tehnologij) - vključno s specializiranimi certifikacijskimi programi, ki so v določenih spretnostih in aplikacijah ozko opredeljeni (celovitost posameznega programa EITC se nanaša na približno 15 ur),
 • Certifikat EITCA (Evropska akademija za certificiranje informacijskih tehnologij) - vključno s programi za kompetenčne specializirane domene, ki združujejo vrste običajno več ustreznih certifikatov EITC (program sklicuje obsežnost med 150 in 180 urami).

Programi za potrjevanje EITC in EITCA so se začeli ena za drugo ustrezno v letu 2008, od tega datuma pa so se ti programi uveljavili kot priznani okviri za potrjevanje digitalnih veščin, skupaj z nenehnim razvojem in posodabljanjem ter razširjanjem s strani Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij v Bruslju . Inštitut EITCI odtlej izdaja certifikate EITC in EITCA v več kot 40 državah, ki pokrivajo specializirana področja uporabnih računalništva, oblikovanja, kibernetske varnosti in splošnih digitalnih veščin, s čimer spodbujajo digitalno pismenost in strokovnost IT in preprečujejo digitalno izključenost.

Certifikat IT-usposobljenosti predstavlja formalni način potrjevanja posameznikovih kompetenc na določenih področjih znanja in veščin, povezanih z uporabno računalništvo in informacijskimi tehnologijami. Certifikati EITC/EITCA so potrdila, ki podpirajo druge formalne načine potrjevanja znanja, veščin in kompetenc, pridobljenih v okviru poklicne in akademske izobrazbe (vključno s spričevali ali diplomami univerz in šol). V zvezi s tem sta shemi certificiranja akademij EITC in EITCA še posebej pomembni pri olajšanju politik za uvajanje digitalnih znanj in spretnosti med ne samo IT strokovnjaki in računalniški inženirji, ampak med vsemi ljudmi, ki so poklicno dejavni na drugih področjih, včasih oddaljenih od IT.

Program akademije EITCA, ki se izvaja pod vodstvom Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij v Bruslju, omogoča - po uspešnem zaključku postopka on-line preverjanja - pridobiti potrdila akademije EITCA, digitalno izdana v Bruslju, skupaj s podrobnimi dodatki in vsemi nadomestnimi EITC Certifikati. Samo certificiranje je možno tako v okviru celotnega programa akademije EITCA na izbranem področju specializacije (izpiti znotraj vseh certifikatov EITC, vključenih v program akademije, kar ima za posledico popolno potrdilo o akademiji EITCA, dodatek k diplomi skupaj z vsemi ustreznimi certifikati EITC), kot tudi znotraj ožje opredeljenih posameznih certifikatov EITC (en izpit in enotno potrdilo EITC znotraj vsakega posameznega programa EITC).

Glede na izčrpnost, kot je navedeno zgoraj, je mogoče certifikacijski program akademije EITCA (kar ustreza 150–180 ur stacionarnega pouka ali standardna 2 univerzitetna semestra podiplomskega izobraževanja) primerjati s specializiranim podiplomskim študijem, vendar s svojo praktično usmeritvijo in prednosti mednarodno razširjenega standarda certificiranja s sedežem v EU se lahko za nekatere izkaže kot boljša izbira.

Pomembna značilnost certifikacijskih programov EITC/EITCA je možnost, da se med daljšim izvajanjem izvajajo samo posamezni programi EITC iz aktualne skupine, ki tvori zadevno akademijo EITCA (posamezna specializirana potrdila EITC s povprečno didaktično vsebino 15 ur) in s tem potrdilo po Certifikat izboljša vaše formalno potrjevanje veščin. Programi za potrjevanje kompetenc EITC/EITCA vključujejo vsebine, zasnovane po pristopu od spodaj navzgor, tako da za njihovo dokončanje in napredno in specializirano naravo ter za spoštovanje visoke kakovosti pri potrjevanju veščin ni potrebno predhodno znanje o IT. To omogoča tudi večino specializiranih programov EITC/EITCA, ki jih posamezniki brez predhodnega strokovnega znanja uspešno napredujejo, korak za korakom, hkrati pa so pomembni tudi za IT strokovnjake in strokovnjake na ustreznih področjih.

Akademija EITCA in certifikati EITC ne povzročajo samo izdaje pravilno zavarovanih digitalnih potrdil (v primeru Akademije EITCA skupaj s podrobnimi dodatki za certificiranje in vsemi ustreznimi nadomestnimi certifikati EITC in v primeru potrdil EITC, ki vsebujejo podroben opis v Certifacate), pa tudi z zagotavljanjem ustreznih elektronskih overitev. Digitalne certifikate EITC/EITCA je treba razumeti kot njihove edinstvene identifikacijske številke, ki ob vnosu s pravilno zavarovanimi podatki v sistem za potrjevanje inštituta EITCI Inštituta omogočajo spletno preverjanje potrdil skupaj s podrobnostmi o obsegu programa, ki ga izpolni imetnik certifikata, kot kot tudi nalaganje ali tiskanje ustreznih potrditev in dodatkov. Potrdila EITC (pridobljena posamično ali kot del potrdila Akademije EITCA) so zasnovana z ID-ji, ki vsebujejo QR kode, ki omogočajo samodejno prepoznavanje in preverjanje s pomočjo aplikacij QR skeniranja s telefonsko kamero.

Postopek preverjanja in certificiranja, namenjen uradni potrditvi pridobivanja znanja in veščin na določenih področjih informacijskih tehnologij, izvaja Inštitut EITCI v skladu z objavljenimi pogoji v popolnoma oddaljeni obliki s pomočjo posebnega spletnega izpitnega sistema, integriranega v -učna platforma.

Vsa EITCI izdana evropska potrdila o IT, vključno s certifikatoma EITC in akademije EITCA, so na voljo v celoti na spletu ob vpisnih taksah, kot je določeno v Katalog certifikatov EITC/EITCA.

Lahko sodelujete v izbranih programih akademije EITCA ali v izbranih programih EITC.

Program Akademije EITCA je sestavljen iz več programov EITC (običajno od 10 do 12), od katerih je vsak standardni 15-urni referenčni obseg učnega načrta (to pomeni, da obseg posameznega programa EITC ustreza približno 15 uram stacionarne didaktike in učenja). Zato dani program Akademije EITCA ustreza 150-180 ur celovitosti učnega načrta in kot tak predstavlja strokovno, skupno, tematsko in dosledno potrjevanje kompetenc IT na določenem področju informacijske specializacije, ki ponuja celovitost, primerljivo s podiplomskim visokošolskim programom.

Skratka, akademija EITCA združuje ustrezne certifikacijske programe EITC v določeni disciplini (npr. Na področjih informacijske varnosti, poslovnega IT ali računalniške grafike). Za pridobitev skupnega potrdila o akademiji EITCA je treba opraviti in uspešno opraviti vse sestavljene izpite EITC (in je zato upravičen do skupnega certifikata akademije EITCA in vseh ustreznih potrdil EITC, vključenih v program).

Izberete lahko tudi samo posamezne certifikate EITC in tako pridobite ozko definirano formalno potrditev ustreznih veščin, ki obravnavajo dobro opredeljeno in skladno temo, tehnologijo ali programsko aplikacijo (npr. Teme, kot so osnove kriptografije, programiranje predmetov, HTML, rastrska grafika, 3d modeliranje itd.).

Vsi, ki jih to zanima, lahko sodelujejo v programih EITCA in v certifikacijskih programih EITC. Program je na voljo na spletu in ni nobenih omejitev za domače države ali narodnosti posameznikov, ki bi se ga lahko lotili. Edini pogoj je dostop do interneta za učenje na daljavo in izpit na daljavo, potreben za postopke certificiranja in izdajo potrdil v Bruslju, EU.

Za začetek morate registrirati račun v akademiji EITCA. Registracija računa je brezplačna. Z računom boste pridobili predstavitve in brezplačne vire, ki vam bodo omogočili, da bolje izberete primerno za sebe EITCA akademijo ali certifikate EITC.

Če se želite vpisati na akademijo EITCA ali na potrditvene programe EITC, morate imeti registriran račun in naročiti izbrano akademijo ali programe EITCA. Izbranim programom lahko dodate svoje naročilo in po končanem izboru boste lahko plačali formalnosti za dokončno plačilo. Potem, ko bo vaše naročilo obdelano (kar sistem samodejno opravi v nekaj sekundah), vam bo omogočen spletni dostop do sodelovanja v izbranih programih iz vašega računa.

Kar zadeva certifikate Akademije EITCA, obstaja promocijska 80-odstotna subvencija EITCI, dodeljena z ustreznim znižanjem pristojbin (velja za vse zainteresirane posameznike po vsem svetu in je povezana s koalicijo za digitalne veščine in delovna mesta. širjenje in zmanjšanje gospodarskih ovir). Uporaba subvencije EITCI s 5-črkovno digitalno kodo omogoča, da se s pristojbino Akademije EITCA dejansko zniža na 20%. Zaradi tega 80-odstotno subvencioniranega dostopa do Akademije EITCA je morda boljša izbira za vrsto posameznih programov certificiranja EITC, če vas zanima, da ne potrjujete niti enega nabora znanj, temveč svojo specializacijo na določeni domeni IT.

V primeru, da ustanove in podjetja prenesejo svoje osebje, se lahko naročilo opravi na institucionalnem računu, začenši z vsaj tremi programi delegiranih uslužbencev s številnimi dodatnimi storitvami (vključno s podrobnim spremljanjem in poročanjem o poteku didaktičnih postopkov in postopkov certificiranja, kot pa tudi s fleksibilnimi in stroškovno učinkovitimi načrti).

Kot velja za vse programe potrjevanja poklicnih kompetenc, akademija EITCA in njeni sestavni programi certificiranja EITC na splošno niso brezplačni (z izjemo popolnoma subvencionirane udeležbe za invalide, mladino pred terciarno šolo in ljudi, ki živijo v nizkem socialno-ekonomskem statusu v število nizko razvitih držav, kot je določeno v Pogojih). Vendar pa so stroški udeležbe v programu zaradi izobraževanja na daljavo in preverjanja znanja na daljavo učinkovito nižji v primerjavi s tradicionalnimi stacionarnimi (na podlagi fizične prisotnosti) certifikacijskimi programi. Cilj Akademije EITCA je po možnosti zmanjšati ovire pri dostopu do uradnega potrdila o strokovnih IT kompetencah v EU in ga narediti široko dostopnega vsem potencialnim udeležencem v EU, pa tudi od koder koli po svetu.

Trenutne pristojbine za programe certificiranja EITC in EITCA Academy Certification so prikazane v Katalog in so ustrezno določene na 110 € oziroma 1100 €. Pristojbine za certificiranje EITC/EITCA zajemajo vse stroške, povezane s postopki certificiranja in izdajo pridobljenih certifikatov v digitalni obliki (po potrebi je možno tudi tiskanje digitalnih certifikatov EITC/EITCA v referenčni obliki za tiskanje, ki je na voljo v PDF-jih v elektronski storitvi Preverjanje veljavnosti certifikatov EITC/EITCA).

Stroški EITCA Academy in EITC Certification so zaradi spletnega obrazca znatno nižji od povprečnih stroškov primerljive ravni profesionalnega IT certificiranja v EU in na mednarodni ravni. Certifikati, izdani v EU, formalno potrjujejo digitalne kompetence, pridobljene s certifikacijskimi izpiti, ki se izvajajo na daljavo iz Bruslja v skladu z mednarodno priznanim evropskim standardom za certificiranje informacijske tehnologije, uvedenim leta 2008. Poleg tega zaradi popolnoma spletnega obrazca ni stroškov potovanja/namestitve, povezanih s tradicionalnimi, stacionarnimi programi certificiranja.

Poleg tega so kot del stalne zavezanosti Inštituta EITCI podpiranju izvajanja Digitalne agende Evropske komisije za Evropo (element javne politike strategije Evropa 2020) pri spodbujanju stebra digitalne pismenosti, spretnosti in vključevanja na voljo posredne subvencije Inštituta EITCI. pri znižanju ustreznih pristojbin za ponujene programe Akademije EITCA, kar dodatno zmanjšuje ekonomske ovire za potrjevanje strokovnih IT kompetenc za udeležence po vsem svetu.

Nazadnje, po registraciji računa Akademije EITCA je na voljo veliko izobraževalnih virov, ki omogočajo, da se bolje seznanite z modelom Akademije EITCA in sprejmete bolj informirano odločitev o sodelovanju. Za dostop do teh virov (skupaj z ustreznimi predstavitvami) lahko registrirate svoj brezplačen račun s klikom na gumb Prijava v zgornjem desnem kotu te spletne strani.

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF) je skupni referenčni okvir v EU, ki ga je določila Evropska komisija za lažjo primerjavo celovitosti potrjenih kvalifikacij. Kot taka pomaga pri razlikovanju ravni kvalifikacij med različnimi programi in ponudbo izobraževanja, vključno z akademskimi in poklicnimi programi v EU. Referenca EQF se lahko uporablja za vse vrste izobraževanja, usposabljanja in potrjevanja kvalifikacij, od šolskega izobraževanja do akademskega, poklicnega in poklicnega razvoja spretnosti. Spreminja fokus pri razlikovanju učnih rezultatov s standardnega pristopa, ki temelji na učnih vložkih, kot so programske vsebine, merjene v urah in vrstah izobraževalnih ustanov, na pristop, osredotočen na potrjene kvalifikacije. S spodbujanjem pristopa, ki temelji na kvalifikacijah, okvir EQF podpira potrjevanje potrjenih rezultatov, usmerjenih v spretnosti, med formalnim in neformalnim izobraževanjem, s čimer spodbuja paradigmo vseživljenjskega učenja, ki se širi izven formalnih izobraževalnih sistemov držav članic. EQF uvaja 8 referenčnih ravni za celovitost potrjenih kvalifikacij, ki so podrobno opisane na spletni strani Europass, dostopni na https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Program Akademije EITCA se glede celovitosti kvalifikacij, ki jih potrjuje, lahko nanaša na 6. stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij. Potrjuje strokovno specializacijo, ki vključuje napredno znanje na ustreznem področju programa akademije EITCA z zagotavljanjem ustreznega razumevanja teoretičnih osnov, skupaj z znanjem o ustreznih vidikih praktične uporabe. Prav tako potrjuje napredne veščine, ki imetnikom certifikatov EITCA omogočajo neodvisno reševanje zapletenih problemov, pa tudi doseganje visokih ravni poklicnih specializacij in inoviranje na svojih področjih, ki ustrezajo programom EITCA, za katere so bili certificirani. Potrjene kvalifikacije akademije EITCA dodatno omogočajo upravljanje strokovne dejavnosti na tem področju, vključno z odločanjem v strokovnih kontekstih IT aplikacij na relevantnih področjih, kot tudi vodenje ustreznih dejavnosti strokovnega razvoja bodisi individualno ali v kooperativnih skupinah.

Evropsko certifikacijsko ogrodje IT je bilo vzpostavljeno leta 2008 kot uradni standard, neodvisen od prodajalca, v široko dostopnem, popolnoma spletnem formalnem potrjevanju digitalnih spretnosti in kompetenc IT na številnih področjih poklicnih specializacij.

Je eden najbolj priznanih standardov certificiranja digitalnih veščin s sedežem v Evropski uniji, vendar podpira digitalne kariere po vsem svetu.

Priljubljene institucije, vladne agencije ali korporacije, ki priznavajo ta evropski standard certificiranja digitalnih veščin, so številne, obstaja pa tudi skrajšan seznam, objavljen v razdelku O spletni strani Akademije EITCA, v zvezi z večjimi svetovnimi podjetji, ki so delegirala svoje zaposlene za sodelovanje v različnih EITC./programi EITCA v preteklosti.

Zgodovina ogrodja nakazuje nekatere izbrane glavne zgodovinske točke v razvoju standarda.

Evropski certifikacijski inštitut IT, ki ureja standard, je mednarodna neprofitna organizacija, ki deluje v pravni obliki Združenja brez dobička (ASBL) v skladu z določbami naslova III belgijske zakonodaje, ki podeljuje pravno osebnost neprofitnim pridobitna društva in ustanove gospodarskih javnih služb.

Inštitut EITCI je namenjen pospeševanju rasti informacijske družbe in boju proti digitalni izključenosti, med drugim z razvojem in širjenjem evropskega standarda IT Certification, povečanjem dostopnosti do poklicnih IT certificiranj med posamezniki v EU in po svetu.

Svoje poslanstvo opravlja že več kot 14 let in je vzpostavilo enega najbolj priznanih standardov certificiranja digitalnih veščin, neodvisnih od ponudnikov v Evropski uniji. EITCI trenutno združuje več kot 3000 članov v EU in tujini v okviru omrežno osredotočenega sodelovanja, ki se osredotoča na razvoj učnih načrtov evropskih programov IT certificiranja ter dela na nastajajočih referenčnih standardih IT tehnologij v sodelovanju s številnimi drugimi mednarodnimi organizacijami za določanje standardov in v podporo programu Evropske komisije H2020.

Čeprav je Evropski inštitut za certificiranje IT osredotočen na razvoj in razširjanje evropskega okvira za potrjevanje digitalnih veščin za certificiranje IT, je aktiven tudi pri tehnični standardizaciji in tehnološkem certificiranju na nastajajočih področjih IT, kot so aplikacije AI na področjih kritičnega pomena (na primer v Pametna energija s pomočjo umetne inteligence, prim. https://eitci.org/technology-certificiranje/sesg) ali v napredni kvantni informacijski in komunikacijski tehnologiji (prim. https://eitci.org/technology-certificiranje/qsg).

Kako delujev 3 preprostih korakih

(ko izberete svojo akademijo EITCA ali izbrano paleto certifikatov EITC iz celotnega kataloga EITCA/EITC)

Naučite se in vadite

Spremljajte spletno celovito didaktiko, ki se pripravlja na izpite. Ni pouka, študiraš, ko lahko.

Pridobite IT certifikat

Za pridobitev certifikata EITC opravite spletni izpit. Prenesite vse v akademijo EITCA in prejeli ste certifikat EITCA.

Začnite svojo kariero

Certifikati EITC/EITCA s sedežem v EU s podrobnimi dopolnili predstavljajo uradno potrdilo o vaših poklicnih veščinah IT.

Postopek certificiranja (v celoti na spletu) se izvaja v angleščini, vendar so na voljo tudi dodatni referenčni prevodi s pomočjo umetne inteligence za vsa referenčna didaktična gradiva in izpite, ki so vgrajeni v vmesnik platform.

Vse komunikacijske in podporne storitve (vključno z neomejenim dostopom do spletnih didaktičnih svetovanj z ustreznimi strokovnjaki) so na voljo tudi v angleščini, vendar spet z orodji, ki udeležencem omogočajo samodejno prevajanje s pomočjo umetne inteligence.

Vsak izpit EITC obsega 15 izbirnih (več odgovorov) vprašanj in je časovno omejen na 30 minut.

V skladu z veljavnimi predpisi je uspešnost izpita EITC 60 % pravilno odgovorjenih vprašanj od 15 randomiziranih zaprtih izpitnih vprašanj z več izbirami.

Šteje se, da je posamezno izpitno vprašanje pravilno odgovorjeno šele, ko so označeni vsi njegovi pravilni odgovori, vsi nepravilni odgovori pa ostanejo neoznačeni. Če je na primer označen samo en pravilen odgovor, preostali pravilni odgovori pa so neoznačeni ali so označeni tudi nekateri drugi napačni odgovori, se šteje, da zadevno vprašanje ni pravilno odgovorjeno.

V primeru neuspešnega izpitnega poskusa bo udeleženec lahko zahteval dodatne poskuse (lahko zahtevate tudi ponavljanje izpita, da izboljšate doseženi rezultat, pri čemer upoštevate, da bo izpitni poskus z najvišjo oceno vedno shranjen). Pri certifikacijskem centru lahko zahtevate dodatna ponovna opravljanja.

Z opravljanjem izpita udeleženci potrjujejo, da upoštevajo Pogoje in določila, ki so jih sprejeli ob zaključku oddaje naročila za certificiranje. Število dodatnih ponovnih izpitov ni omejeno in se odobrijo brez dodatnih stroškov. Prav tako ni časovne omejitve za dokončanje programa.

Vsi certifikacijski procesi v okviru programov EITC/EITCA skupaj z vsemi izpiti v programih EITC potekajo v celoti na daljavo prek spleta v okviru omrežnih rešitev v namenskih platformah v asinhronem načinu.

Zahvaljujoč fleksibilnemu asinhrono organiziranemu referenčnemu didaktičnemu procesu e-učenja skupaj z vsemi spletnimi izpiti, ki se izvajajo asinhrono na spletu (kar omogoča največjo časovno prilagodljivost z udeležencem, ki sam organizira svoje učenje in izpitne dejavnosti, ki se približujejo njim/njenim dejavnostim), fizična prisotnost udeleženca ni potrebno, zato se številne ovire pri dostopu zmanjšajo ali odpravijo (npr. geografske, logistične, ekonomske narave).

Udeleženec ima individualen, neomejen dostop do certifikacijske platforme, ki zagotavlja dobro načrtovan korak za korakom referenčni didaktični proces, ki ga nadzoruje osebje, odgovorno za izvedbo programa v skladu s smernicami inštituta EITCI, z referenčnimi elektronskimi gradivi (vključno z odprt dostop): predavanja (v večpredstavnostni in besedilni obliki skupaj z ilustracijami, animacijami, fotografijami ali videoposnetki, navedenimi in dostopnimi neposredno s platforme) z dodatkom vaj, laboratoriji (vključno z izobraževalnim poskusnim dostopom do programske opreme in ustreznim interaktivne aplikacije) in neomejeno število didaktičnih svetovanj na daljavo.

Spletna referenčna didaktična gradiva za vsak certifikacijski program EITC so v celoti pokrivala njegov ustrezen kurikulum in se končala z izpitom EITC na daljavo (značilnosti zaprtega testa, vključno s 15 naključnimi zaprtimi testnimi vprašanji z več možnimi odgovori na danem učnem načrtu programa EITC).

Ta test na daljavo opravi udeleženec v okviru certifikacijske platforme (kjer lahko udeleženec na spletu opravi interaktivni test, ki izvaja naključno izbiro testnih vprašanj, z možnostjo vrnitve na odgovorjena ali neodgovorjena vprašanja v časovni omejitvi 45 minut). Uspešna ocena izpita EITC je 60 % pozitivnih odgovorov, vendar neuspeh pri doseganju te omejitve omogoča udeležencu ponovno opravljanje izpita brez dodatnih stroškov (pri vsakem izpitnem poskusu je na voljo eno brezplačno ponovno opravljanje, da opravite test ali izboljšate svojo uspešno oceno, nato pa naprej ponovno opravljanje izpita zahteva, da je omogočena prijava administraciji, vendar ostane brez dodatnih stroškov). Zaključek vseh izpitov EITC, ki sestavljajo ustrezen certifikat akademije EITCA (z nadomestnimi programi EITC), ima za posledico tudi izdajo udeležencu ustreznega certifikata akademije EITCA (dodatnih izpitov EITCA ni in certifikati EITCA se izdajo na podlagi pridobitve vseh ustrezne sestavne certifikate EITCA EITC).

Vsi postopki se v celoti izvajajo na daljavo v Bruslju, potrdila pa se udeležencem izdajo v digitalno zaščiteni in preverljivi obliki.

Pomembna značilnost platforme za potrjevanje omogoča podrobno analizo procesa učenja in certificiranja vsakega udeleženca, vključno s popolno statistiko vseh dejavnosti na platformi za potrjevanje, ki omogoča ustvarjanje poročil o dejavnostih, pa tudi samodejno prepoznavanje in podporo udeležencev, ki imajo težave z didaktičnimi gradiva in izpiti. Temeljita analiza dejavnosti v didaktičnem procesu omogoča individualiziran podporni pristop k identificiranim udeležencem, če je to potrebno. Udeleženci ga lahko uporabijo tudi za uradno dokumentiranje svojih učnih dejavnosti tretjim osebam ali za lastno analizo in načrtovanje (zlasti koristno za institucije in podjetja, ki svoje osebje pooblastijo za certificiranje).

Platforma za potrjevanje se nenehno podpira tako administrativno kot tehnično. Administracija vključuje tehnično upravljanje in celoten nadzor delovanja platforme. Tehnična podpora vključuje uporabniško podporo s posebno službo za pomoč in vzdrževanjem, ki rešuje težave, povezane z varnostnimi podsistemi, arhiviranjem podatkov, bazo podatkov in posodabljanjem funkcionalnosti platforme (dejavnosti, ki jih stalno izvaja specializirano in specializirano tehnično osebje).

Kurikulumi evropskega certifikacijskega okvira IT se redno posodabljajo. Opozoriti je treba, da evropski certifikacijski okvir IT ni storitev usposabljanja, temveč storitev certificiranja veščin (ali potrjevanja znanja). Storitev je potrjevanje veščin in znanj (kvalifikacije) ter zagotavljanje preverljivega formalnega potrdila o teh kvalifikacijah v obliki evropskega IT certifikata, ki vključuje posamezne certifikate EITC in celovito specializacijo, ki potrjuje certifikate EITCA Academy. Ta potrdila se podelijo po opravljenih ustreznih izpitnih postopkih in veljajo za preverjanje s strani tretjih oseb v podporo dokumentaciji o poklicnih digitalnih kvalifikacijah udeležencev. Naša storitev je v izvajanju popolnoma spletnega postopka certificiranja, ki ga še naprej razvijamo na številnih področjih uporabne IT, pri čemer uvajamo ta pristop na način, neodvisen od prodajalca, in v spletni metodologiji. Večina drugih ponudnikov digitalnih certifikatov je podobne modele delovanja sprejela šele v zadnjih nekaj letih.

Evropski certifikacijski program IT ustrezno potrjuje digitalne veščine s svojimi učnimi načrti, kot je določeno na spletnih mestih certifikacijskih programov, z referenčnimi didaktičnimi gradivi (vključno z odprto dostopnimi didaktičnimi gradivi), ki so na voljo, da v celoti pokrijejo didaktične zahtevane certifikacijske učne načrte za ustrezne izpite. (čeprav zagotavljanje usposabljanja ni del storitve certificiranja EITCI, saj je osrednja storitev certificiranja testiranje, preverjanje in potrjevanje znanja in spretnosti udeležencev, podrobno referenčno didaktično gradivo, ki je prosto in prosto dostopno ter pokriva celoten obseg vseh EITC ustrezni učni načrti certifikacijskih programov so dodatno navedeni zaradi udobja udeležencev, ki lahko uporabljajo tudi druge ustrezne izobraževalne vire ali storitve usposabljanja).

Od leta 2008 Evropski certifikacijski inštitut za IT podpira odprt dostop do izobraževalnih virov o digitalnih tehnologijah. EITCI je prispeval k širokemu razširjanju brezplačnih in odprto dostopnih gradiv, od sodelovanja v projektih ustvarjanja in brezplačnega razširjanja odprto dostopnih izobraževalnih gradiv, financiranih iz ESS in ESRR, preko sodelovanja s posameznimi strokovnjaki, objave didaktičnih gradiv v odprto dostopni obliki. izobraževalna gradiva v digitalnih tehnologijah, od katerih se nekatera neposredno uporabljajo kot referenčna didaktična gradiva, ki pokrivajo ustrezne učne načrte certifikacijskih programov.

Učne načrte za evropsko certificiranje IT razvijajo, posodabljajo in sprejemajo ustrezni odbori strokovnjakov EITCI z ustreznih strokovnih področij, vključno z akademiki in praktiki. EITCI vsem udeležencem svojih certifikacijskih programov zagotavlja tudi neomejena spletna svetovanja strokovnjakov s področja, ki odgovarjajo na vsa vprašanja v zvezi s certifikacijskimi učnimi načrti, tako da se lahko udeleženci bolje pripravijo na opravljanje ustreznih certifikacijskih izpitov.

Od leta 2008 Inštitut EITCI po vsem svetu izda stotine tisoč certifikatov EITC in EITCA (ter blizu milijon digitalnih potrdil), s katerimi je doseglo več kot milijon posameznikov iz 1+ držav, ki so se seznanili s standardom EITC/EITCA digitalna pismenost na začetni ravni in osnovna znanja, specializirana področja uporabne računalništva za IT strokovnjake, osnovno do naprednega oblikovanja računalniške grafike, pa tudi programi digitalizacije javne uprave (e-uprava) in preprečevanje digitalne izključenosti med socialno prikrajšanimi skupinami (zlasti ljudi, ki živijo z invalidnosti).

Glavna razlika je v tem, da je certifikat akademije EITCA sestavljen iz določene skupine tematsko povezanih certifikatov EITC (običajno 10 do 12). Šele s pridobitvijo vseh teh nadomestnih certifikatov EITC bo udeleženec prejel tudi posebno certifikat EITCA, ki potrjuje specializacijo na ustreznem področju (za pridobitev certifikata akademije EITCA ni potreben dodaten izpit, potreben je tudi izpit za vsa nadomestna potrdila EITC) .

Potrjevanje akademije EITCA je mogoče pridobiti s posameznimi certifikati EITC v posebnem vpisu za vsak program EITC (enega po enega), možen pa je tudi neposreden vpis na akademijo EITCA z dostopom do celotne skupine certifikatov EITC. znotraj izbrane akademije EITCA. To daje udeležencem do subvencioniranega dostopa do Inštituta EITCI, ki ga zagotavlja znatno znižana pristojbina akademije EITCA, ki je na voljo po vsem svetu za spodbujanje visokokakovostne in celovite razširitve nabora IT.

Udeleženec lahko izbira med realizacijo celotne akademije EITCA (združevanje ustreznih programov EITC) in realizacijo enega samega programa EITC (ali določenega izbora programov EITC).

Vsak program certificiranja EITC navaja učni načrt 15 učnih ur vsebine, ki se konča z izpitom za ustrezno potrdilo EITC. Zaključek programa EITC je mogoče doseči v povprečju v enem do dveh dneh, vendar ni potrebnih časov, udeleženec pa lahko načrtuje daljše obdobje za didaktiko in priprave na izpit, če je to potrebno (na primer teden ali dva tedna, če porabi za učenje ustrezno samo eno uro ali 2 uri dnevno). Če udeleženec že ima znanje in kompetence v ustreznem učnem načrtu za potrjevanje EITC, lahko udeleženec neposredno dostopa do izpita in tako takoj pridobi ustrezno potrdilo EIC.

Vsaka akademija EITCA obsega 10-12 certifikatov EITC, ki skupaj vsebujejo programsko vsebino od 150 do 180 učnih ur. Na splošno je ob predpostavki, da učenje poteka v dnevih delovnega tedna, program EITCA Academy mogoče zaključiti v manj kot enem mesecu (vsak učni delovni dan). Drugi referenčni časovni razpored je en akademski semester (ponavadi 5 mesecev), ko udeleženec lahko zaključi učni program programa EITCA z učenjem le en dan v tednu.

Referenčne učne ure zgoraj omenjene programske vsebine določajo vsebinsko merilo celovitosti programa certificiranja na podlagi standardov študijskih ur študija. To pomeni, da bi ustrezna izobraževalna dejavnost udeleženca v povprečju trajala 150-180 ur, če bi potekalo v stacionarni obliki. Prav tako je odvisno od značilnosti posameznega udeleženca v sposobnostih priprave in učenja, kar lahko povzroči hitrejši ali počasnejši tempo učenja in pripravo v skladu s učnim načrtom. Ker se usposabljanje izvaja v asinhroni obliki e-učenja, je njegov dejanski čas izvajanja odvisen od posameznih veščin vsakega udeleženca in ga je mogoče podaljšati ali skrajšati (časovni okvir učenja in priprave na certificiranje je prilagojen posameznim potrebam udeleženci).

Da. Tako v programu EITC kot v certifikacijskem programu EITCA Academy učni in pripravljalni didaktični postopek vključuje neomejena posvetovanja na daljavo s strokovnim didaktičnim osebjem z ustreznega področja IT. Če se pojavijo težave pri razumevanju konceptov iz učnega načrta in podpornega didaktičnega nabora in gradiva ali pri opravljanju nalog ali če ima udeleženec kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede vsebine programa, se posvetuje z didaktičnim osebjem sredstva za sistem spletnega komuniciranja in svetovanja. Svetovanje poteka prek posebnega vmesnika na platformi za certificiranje in e-učenje ali po elektronski pošti. Obrazce in navodila za vzpostavitev stika in poizvedovanja o didaktičnem posvetovalnem osebju najdete neposredno na certifikacijski platformi za e-učenje.

Trenutno izbira certifikatov, ki jih je izdal Inštitut EITCI, obsega več kot 70 potrdil EITC in 7 certifikatov akademije EITCA.

Zaradi operativno omejene zmogljivosti za didaktično podporo in svetovanje, s čimer omejujejo število mesečno izdanih potrdil EITC/EITCA, nekateri programi certificiranja morda niso na voljo. V takšnih primerih lahko udeleženci rezervirajo programe certificiranja, kjer ni na voljo mest, ki bodo obveščeni, ko bodo kraji spet na voljo, in jim bo omogočen dostop do ustreznih programov ob prihodu, prvi strežbi.

Da, obstaja možnost ponovnega opravljanja neuspelih ali uspešno opravljenih izpitov EITC za izboljšanje rezultatov. Ob vsakem poskusu preverjanja je na voljo en prosti vpogled bodisi za preizkus bodisi za izboljšanje njegovega pozitivnega rezultata, po katerem je treba pri nadaljnjem preverjanju omogočiti, da se prijava upravi omogoči, vendar ostane brez dodatnih stroškov. Udeleženec lahko ponovno opravi opravljeni test za izboljšanje ocene za boljšo predstavitev na certifikatu. Upoštevati je treba tudi, da ni akademij za preverjanje akademije EITCA (izpiti so dodeljeni samo programom EITC, vsak rezultat pa je izdan z izdajo certifikata EITC, medtem ko je certifikat akademije EITCA izdan samo za sprejem ustrezne skupine vse sestavine Izpit EITC v določenem programu Akademije EITCA). Rezultati, predstavljeni na certifikatu EITCA Academy, so rezultati vseh certifikatov EITC, ki jih sestavlja današnja akademija EITCA.

Da. Udeleženci bodo imeli dostop do platforme za e-učenje z vsemi didaktičnimi materiali in viri v skladu z učnimi načrti v ustreznih programih za certificiranje akademije EITC/EITCA tudi po zaključku učenja in priprav ter po opravljenih izpitih in pridobitvi certifikatov. Dostop bo neomejeno mogoč iz računov udeležencev na akademiji EITCA.

Da, tako evropski certifikacijski okvir IT kot Evropski certifikacijski inštitut IT, ki razvija ta okvir, v celoti upoštevata standarde ISO/IEC 17024 za organe, ki izvajajo certificiranje oseb. Zlasti EITCI ne zagotavlja komercialnih tečajev ali storitev usposabljanja v zvezi s certifikacijskimi programi EITC in EITCA, pri čemer upošteva zahteve standarda ISO/IEC 17024 za organe, ki izvajajo certificiranje oseb pri ločevanju komercialne ponudbe storitev usposabljanja in tečajev od certificiranja. storitev zaradi morebitnih pristranskosti in neenakosti v primeru, da bi certifikacijski organ komercializiral usposabljanje ali tečaje za zahteve certificiranja spretnosti, ki jih določa. Vsi evropski certifikacijski programi IT se izvajajo v skladu z veljavnimi Pogoji uporabe. Zlasti vsi certifikacijski programi EITC/EITCA vključujejo podrobne učne načrte in plačljive storitve certifikacijskih izpitov. Inštitut EITCI v vseh svojih certifikacijskih programih poleg tega nudi svoja lastniška spletna in nespletna didaktična gradiva za samoučenje ter delne izpite samoocenjevanja po korakih v programih, skupaj z neomejenimi spletnimi didaktičnimi strokovnimi svetovanji, ki odgovarjajo na vsa njegova vprašanja. Udeleženci programov v zvezi z vsebino certifikacijskih učnih načrtov v podporo njihovim pripravam na opravljanje ustreznih certifikacijskih izpitov, ki predstavljajo plačljive storitve ponujenih certifikacijskih programov. Programi se lahko sklicujejo tudi na brezplačne učne načrte, ki zajemajo podporna gradiva v različnih oblikah kot didaktične pripomočke za udeležence, ki pa niso komercialne in plačljive storitve v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 17024, kot je določeno v §9 pogojev. in pogoji. Takšna brezplačna referenčna gradiva lahko vključujejo knjige z odprtim dostopom, spletne vadnice in videoposnetke, ki si vsi delijo odprte licence za njihovo uporabo, da bi se lahko bolje pripravili na postopke certificiranja, ki jih izvaja Inštitut EITCI v okviru certifikacijskih programov EITC/EITCA, vendar so niso del komercialne ponudbe storitev certificiranja in niso plačljive storitve. Plačljive storitve certificiranja v okviru EITC/EITCA vključujejo spletne postopke certificiranja, tj. preglede certifikacijskih programov, izdajo ustreznih certifikatov udeležencem, ki so uspešno opravili ustrezne izpite, obdelavo certifikacijskih podatkov in spletno validacijo s strani tretjih oseb ter podporo in svetovalne storitve za vse udeležence certifikacijskih programov EITC/EITCA. Narava in obseg storitve certificiranja je v celoti opredeljen na spletnih straneh posebnih certifikacijskih programov, kot tudi v Pogoji uporabe, odvisno od potrditve med vpisom v certifikacijski program(-e). EITCI zagotavlja tudi brezpogojno 30-dnevno politiko vračil za certifikacijska programa EITC in EITCA, s čimer se razširijo določbe predpisov o varstvu potrošnikov, ki izvajajo Direktivo 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov, tako da vsi posamezniki, ki niso zadovoljni s certifikacijskimi storitvami, lahko zahtevajo vračilo denarja za odpoved vpisov v certifikacijske programe.

Certifikat EITC/EITCA je evropski mednarodni program za izobraževanje in certificiranje, ki standardizira okvire potrjevanja kompetenc v industriji informacijskih tehnologij. Nima formalne enakovrednosti s katerim koli nacionalnim izobraževalnim programom držav članic EU. Glede na vsebino programa, ki se nanaša na obsežne učne načrte Akademije EITCA, pa je njegova kompleksnost in posledično potrjevanje imetnika certifikata o strokovni specializaciji najbolje v primerjavi z nacionalno akreditiranim podiplomskim visokošolskim študijem v smislu učenja obseg dela in potrjene ravni kompetenc. Po drugi strani Certifikat akademije EITCA skupaj s certifikati EITC ni enakovreden certifikatom o IT, ki so osredotočeni na prodajalca, ki jih izdajajo različni prodajalci IT (kot so Microsoft, Google, Adobe itd.), Neodvisen od prodajalcev in se zato osredotoča na resnično vrednost potrjenih kompetenc, namesto da bi bili del strategije konkurence izdelkov in trženja med IT prodajalci. Vendar pa imajo certifikati EITC/EITCA skupno s poklicnim prodajalcem, ki so izdali potrdila o IT, da se osredotočajo tudi na praktične vidike in uporabnost certificiranega znanja in veščin.

Kaj to pomeni v praksi?

Certifikat Akademije EITCA ni formalna visokošolska diploma na nacionalni ravni, ampak mednarodni standard za potrjevanje kompetenc IT industrije, ki pa je neodvisen od prodajalcev in ga ureja Evropski certifikacijski inštitut za informacijske tehnologije, neodvisni prodajalec certifikacijski organ ali certifikacijski organ. V okviru programa EITC/EITCA Academy Imetnik certifikata ne pridobi diplome o podiplomskem izobraževanju na nacionalni ravni ali certifikata prodajalca IT, ampak mednarodno in izdano v Bruslju, EU, informacijski tehnologiji, pomembnih formalnih kompetenc, z obsegom potrjenih znanj in veščin kar ustreza celovitemu podiplomskemu študiju (od 150 ur celovitega referenčnega programa) in vrsti aktualnih prodajalcev IT, ki so izdali certifikate. Za pridobitev akademije EITCA (ali katere koli komponente certifikacijskega programa EITC) ni nobenih meril za izpolnjevanje pogojev in predhodnih kvalifikacijskih zahtev (npr. Stopnja dodiplomskega študija, dodeljena na dodiplomskem študiju, na splošno ni potrebna) ni pogoj za udeležbo na akademiji EITCA).

Samo certificiranje akademije EITCA omogoča njenemu imetniku, da strokovno dokaže potrjeno znanje in sposobnosti za delo na področju opravljenega certificiranja. Medtem ko delodajalci običajno zahtevajo visokošolsko izobrazbo v določenem obsegu poklicne specializacije, na splošno zelo pozitivno pozdravljajo dodatne obsežne spretnosti spretnosti, zlasti na področju IT, ne glede na to, ali je to glavni predmet kandidatove izobrazbe ali ne. Če je kompetenca na ravni celovitosti primerljiva s formalno diplomo akademskega podiplomskega izobraževanja, delodajalec v nekaterih primerih lahko šteje za zadosten nadomestek, zlasti ob upoštevanju zadev, povezanih s stroški študija v visokošolskem sistemu določena država). V drugih primerih bo ustrezna dopolnitev univerzitetne diplome formalne izobrazbe, ki bo kandidatom dokazal mednarodno aktivnost v samorazvoju in mu omogočil, da se umakne konkurenčnim prijavam brez podobnih kompetenc. Delodajalci navadno cenijo veliko spodbude na strani kandidata v smislu samorazvoja, izobraževanja in izkušenj in bodo kot takšni priznali mednarodno certificiranje akademije EITCA v korist kandidata. Povzemanje certifikatov akademije EITCA je mogoče obravnavati kot način za dopolnitev dodiplomske ali podiplomske izobrazbe na nacionalni ravni z bolj specializirano, profesionalno IT industrijo, ki temelji na EU. Zagotovo predstavlja pomembno prednost v življenjepisu imetnika certifikata, ki dokazuje njegovo mednarodno razširjeno dejavnost v razvoju kvalifikacij. Tudi s posebno diplomo o podiplomskem izobraževanju bo ustrezen certifikat akademije EITCA izkazal za zelo dragoceno korist v življenjepisu in bo povečal možnosti zaposlovanja ne le s formalnim potrjevanjem pridobljenih kvalifikacij in kompetenc za IT, temveč tudi s dokazovanjem sposobnosti kandidata za uspešno izobraževanje in samorazvoj z pridobitvijo mednarodno priznane ravni IT industrije, ki temelji na EU, neodvisnega certifikata.

Po Bolonjskem procesu EU deluje v smeri integriranega okvira visokega šolstva. Trenutno je glavni cilj za dosego tega cilja s standardizacijo v vseh državah EU in nekaterih drugih državah, ki so pripravljene sodelovati v tem sistemu, da mora visokošolsko izobraževanje temeljiti na kvalifikacijah in ga razdeliti na glavne 3 cikle: 1. cikel kvalifikacij (neuradno imenovan dodiplomski) študij, ki se običajno zaključi z diplomo), 2. cikel (neuradno imenovan podiplomski ali podiplomski študij, običajno zaključen z magistrskim) in 3. cikel, doktorski študij (običajno ne vključuje samo izobraževanja, ampak tudi lastne raziskave, končane s doktorat). Poleg tega je Bolonjski postopek uvedel sistem kreditnih točk ECTS (Evropski sistem prenosa in nabiranja kreditnih točk), ki uvaja merilo kreditov (ali ECTS točk), dodeljenih tečajem, običajno z enim ECTS dodeljenim 1 do 15 ur stacionarnega programa didaktični program. Krediti ECTS služijo kot referenca za primerjavo zahtevnosti tečajev v različnih visokošolskih zavodih in s sporazumi med temi ustanovami o priznavanju tečajev, končanih v različnih ustanovah na podlagi ECTS kreditov, ki podpirajo mednarodno izmenjavo študentov iz EU in študij v tujini.

Če primerjamo kompleksnost in vsebino programa, je akademijo EITCA mogoče najbolje primerjati s stopnjo podiplomskega (2. cikla) ​​visokošolskega izobraževanja, tudi če je uradno ne potrdi nacionalna uprava kot taka, saj je mednarodni standard. Kompetence, pridobljene z zaključkom akademije EITCA, potrjene s certifikatom EITCA, so vsebinsko enakovredne glede na njihovo obsežnost podiplomske univerzitetne diplome, s to razliko, da certifikat akademije EITCA ni dokument, izdan na nacionalni ravni, temveč mednarodni in je osredotočena na določeno področje IT, ne pa na celotno disciplino. Ta bolj specializirana usmeritev certifikata akademije EITCA bi lahko bila prednost tudi v primerjavi s podiplomskimi diplomami za poklicno kariero v zvezi z informacijsko tehnologijo. Običajno je podiplomski študij širše opredeljen (npr. Računalništvo, poslovna uprava, ekonomija, matematika itd.) Kot akademija EITCA, ki obsega eno od specifičnih področij informacijskih tehnologij (npr. Informacijska varnost, poslovne informacijske tehnologije, računalniška grafika itd. .). Podiplomski magistrski študij vsebuje od 1500 do 3000 programskih ur, na katere se sklicuje 60 do 120 ECTS (običajno študijsko leto obsega 1500 ur). Akademija EITCA vključuje didaktični program od 150 do 180 ur, na katerega se sklicuje 30 do 60 ECTS (obsega 10-12 tečajev EITC, od katerih je vsak dodeljen s 3 do 5 ECTS na podlagi vsebinske primerjave glede na akademske standarde v ustreznih temah , s časovnim napotkom 15 ur za vsak predmet EITC, kar ustreza 60 do 90 ur običajnega akademskega ravnanja zaradi individualnega in asinhronega modela izobraževanja, prisotnega na akademiji EITCA). Tako lahko akademijo EITCA primerjamo z enim študijskim letom visokošolskega študija 2. cikla (magistrski študij) glede na izčrpnost in zapletenost kompetenc za informacijsko tehnologijo. Po drugi strani certifikati EITC vsebinsko ustrezajo akademskim tečajem v visokem šolstvu (dodeljenimi s 3 do 5 ECTS v sistemu prenosa akademskih kreditov EU), pa tudi certifikatom o izdelku ali tehnologiji, ki jih je izdal prodajalec, zaradi uporabnosti in praktičnega značaja.

Po vsebini je mogoče certifikacijski program akademije EITCA (kar ustreza 150–180 ur stacionarnega pouka, tj. Standardno študijsko leto ali 2 akademska semestra) primerjati s specializiranim podiplomskim študijem, vendar ima prednost certifikacijski standard EU s svojim mednarodnim narava in priznanje (certifikati s sedežem v EU, izdani v Bruslju, so po vsem svetu zelo priznani, tudi glede na formalne nacionalne sistemske akademske diplome, ki se izdajajo na ne centralnih lokacijah EU). Pomembna značilnost programov certificiranja EITC/EITCA je možnost, da se končajo samo izbrani posamezni programi EITC, ki ustrezajo posameznim tečajem, ki sestavljajo posamezno akademijo EITCA (posamezni specializirani certificirani tečaji EITC s povprečno didaktično vsebino 15 ur). Programi za potrjevanje kompetenc EITCA in EITC vključujejo programsko vsebino, oblikovano po pristopu od spodaj navzgor, tako da kljub napredni in specializirani obliki ni potrebno predhodno znanje o IT. To omogoča celo večino specializiranih programov EITC/EITCA, ki jih posamezniki brez predhodnega znanja o IT uspešno končajo, hkrati pa so pomembni tudi za IT strokovnjake in strokovnjake na ustreznih področjih.

Če povzamemo akademijo EITCA, priporočamo kot mednarodno priznano strokovno potrdilo o IT, ki dopolnjuje visokošolske diplome na dodiplomskem ali podiplomskem nivoju na nacionalni ravni (tj. Dodiplomski ali magistrski študij), ki pa lahko potrdijo kompetence imetnikov v splošnejši ali celo drugačni disciplini s tega področja da si želi imetnik certifikata prizadevati za svojo poklicno pot (z ustreznim certifikatom akademije EITCA, ki pokriva prav to področje). Zaposlitev je mogoče uspešno pridobiti brez visokošolske diplome s certifikatom EITCA Academy Certificiranje tudi zato, ker lahko na podlagi vsebin programa, zajetih v certifikatu, formalno dokaže, da je napredovanje potrjenih kompetenc enakovredno enoletnemu podiplomskemu akademskemu študiju. magisterij, vendar v okviru mednarodnega in certifikacijskega standarda, usmerjenega v industrijo, ki ga je razvil in razširjal Evropski inštitut za certificiranje informacijskih tehnologij v Bruslju, EU. Treba je opozoriti, da je vrednotenje standarda za potrjevanje IT Akademije EITCA glede na diplome o podiplomskem izobraževanju na nacionalni ravni ali certifikate na ravni industrije, ki so na voljo na ravni panoge, odvisno od delodajalca in njegovih lastnih prepričanj in mnenj, ne glede na oceno imetnikov EITC/EITCA kariera kaže, da se ta standard priznavanja povečuje in ne le to v EU.

Odgovor na vprašanje, ali sta EITCA akademija in certifikati EITC združljiv s ECTS, je povezan z odgovorom na vprašanje, ali lahko račune EITCA Academy ali EITC Certificiranje zaključite s svojim trenutnim prihodnjim dodiplomskim ali podiplomskim akademskim študijem v nacionalnem visokošolskem formalnem sistemu.

Odgovor je na splošno pozitiven. Vsak certifikat EITC in akademija EITCA imata določeno število ECTS točk.

Inštitut EITCI komunicira z univerzami v EU v okviru sistema ECTS (evropski sistem prenosa in kopičenja kreditnih točk), ki ponuja dvostransko potrjevanje vsebine izobraževalnega programa (v skladu z ustreznimi učnimi programi za certificiranje EITC/EITCA). Ob upoštevanju teh predlogov inštitut EITCI podeli nekatere programe EITC/EITCA s certifikatom ECTS, s čimer evropskim študentom med imetniki certifikatov omogočijo svoje znanje, ki so ga opravili in izkazali, da ga v postopku potrjevanja sprejmejo za svoje akademsko ravnanje. ECTS predstavlja evropski standard za primerjavo obsega učenja, ki temelji na učnih rezultatih (v primeru certificiranja EITC/EITCA, merjeno z rezultati izpitov) in s tem povezane delovne obremenitve na visokem šolstvu ter programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo po vsej Evropski uniji in sodelujoče države ECTS.

Za pridobljeno certifikat EITC/EITCA se dodelijo ustrezni zneski ECTS kreditnih točk, odvisno od posameznega programa (njegova kompleksnost, celovitost in z njim povezana učna delovna obremenitev), te dobropise pa lahko sprejme univerza imetnika certifikata na podlagi dvostranskega sporazuma med to univerzo in inštitut EITCI. Inštitut EITCI začne dvostransko poizvedovanje o ECTS z navedeno univerzo na podlagi prošnje imetnika certifikata, ki bi želel, da bi zaslužene ECTS točke na njeni ali izbrani univerzi počastile za tekoče ali prihodnje akademsko ravnanje.

Če ste imetnik certifikata ali zastopate univerzo, ki jo študenti zanimajo ali zaprosijo za sprejem ECTS točk za svoja ustrezna potrdila EITC/EITCA, prosim obrnite se na Inštitut EITCI zagotovil bo vse potrebne podatke in dokumente za nadaljevanje.

Prav tako vam ni treba študirati na evropski univerzi, če želite zaprositi za sprejem vaših programov EITC/EITCA, pridobljenih ECTS točk. To pa bo po lastni presoji dekanske pisarne univerze. Če študirate na evropski univerzi (ne nujno v EU, ampak tudi v državi, ki sodeluje v sistemu ECTS), je ta odločitev bolj samodejna, vendar še vedno ostaja neodvisna odločitev vaše univerze v smislu dvostranskega sporazuma o sprejetju ustreznih učnih načrtov programov akademije EITCA in certifikacijskih programov EITC, ki veljajo za ustrezno ravnanje akademije na univerzi.

Treba je navesti, da je sprejem ECTS odločitev na strani univerze, da sprejme ali zavrne čast izpolnitve določenega programa certificiranja EITC/EITCA v akademskem izvajanju študija, neodvisen od inštituta EITCI, kar lahko upraviči le ustrezno število ECTS točk, ki so jih podelili s svojim certificiranim programom, in veljajo za univerzo za dvostranski sporazum ECTS (takšno poizvedovanje lahko opravi Inštitut EITCI ali neposredno imetnik spričevala pri dekanskem uradu skupaj z nerelevantnimi certifikati EITC/EITCA in njihovimi dodatki - predloge dokumentov o prijavi za sprejem ECTS točk lahko prenesete po pridobitvi certifikatov). Tako certifikati EITC kot EITCA so opremljeni s podrobnimi programskimi dopolnili, ki bodo omogočile ustrezno upoštevanje vsebinske enakovrednosti z ustreznim univerzitetnim tečajem ali ustreznim zneskom kvalifikacij in kompetenc celo univerze v državah, ki ne sodelujejo v sistemu ECTS.

Če povzamemo, akademije EITCA sestavljajo skupine posameznih certifikacijskih programov EITC, od katerih je vsak dodeljen z določenim številom kreditnih točk ECTS, dodeljenim imetniku certifikata po pridobitvi certifikata. Lestvica za razvrščanje na osnovi EITC/EITCA je tudi popolnoma združljiva z ocenjevalno lestvico ECTS.

Evropski sistem prenosa in nabiranja kreditnih točk (ECTS) služi kot standard, ki temelji na EU za primerjavo dosežkov akademskega študija in uspešnosti študentov visokega šolstva v Evropski uniji in drugih evropskih državah, ki želijo sodelovati v ECTS standardu. Za uspešno zaključene tečaje se dodeli ustrezno število kreditnih točk ECTS. Krediti ECTS služijo kot referenca za primerjavo zahtevnosti tečajev v različnih visokošolskih zavodih in s sporazumi med temi ustanovami o priznavanju tečajev, končanih v različnih ustanovah na podlagi ECTS kreditov, ki podpirajo mednarodno izmenjavo študentov iz EU in študij v tujini. Opozoriti je treba, da imajo številne države podobne standarde, po katerih je mogoče enostavno obračunati dobropise ECTS in biti predmet posamezne vloge.

Ogrodje DigComp
Ogrodje DigComp

DigComp je okrajšava za ogrodje digitalnih kompetenc za državljane in ga je razvilo Skupno raziskovalno središče Evropske komisije.

Ogrodje DigComp v svoji 1. dimenziji navaja 5 ključnih komponent (ali področij) osebnih digitalnih veščin državljanov:

 1. Informacijska in podatkovna pismenost
 2. Komunikacija in sodelovanje
 3. Ustvarjanje digitalnih vsebin
 4. Varnost
 5. Reševanje problema

V skladu s svojo definicijo želi DigComp zagotoviti enoten okvir digitalnih kompetenc za državljane s svojimi področji, ki se osredotočajo na osebne in splošne digitalne kompetence v nasprotju s kompetencami, usmerjenimi v IT aplikacije na različnih področjih digitalnih tehnologij.

To je drugačen pristop od tistega, ki se uporablja pri opredelitvi evropskega certifikacijskega okvira IT, katerega namen je certificirati ustrezne digitalne kompetence na posebnih področjih aplikacij IT, npr. na področju umetne inteligence, kibernetske varnosti, spletnega razvoja, računalniške grafike, programiranja, dela na daljavo, e-učenje, e-uprava in e-uprava, poslovni informacijski sistemi itd. Struktura evropskega okvira IT Certification uvaja programe EITCA Academy (European IT Certification Academy), ki obravnavajo ta področja uporabnih digitalnih veščin na začetni, srednji in profesionalni ravni. Poleg ustreznih veljavnih digitalnih veščin evropski certifikacijski okvir IT vključuje tudi certifikacijski program Akademije za ključne kompetence EITCA/KC, ki je namenjen certificiranju tako imenovanih digitalnih ključnih kompetenc splošnega značaja, ki so dobro usklajene s Priporočilom Sveta o ključnih kompetencah za življenje. dolgotrajno učenje v digitalnem kontekstu in ogrodju DigComp.

Medtem ko sta tako evropsko certifikacijsko ogrodje IT kot DigComp v celoti neodvisna od prodajalca, ima evropsko certifikacijsko ogrodje IT širšo pokritost digitalnih veščin od trenutnega obsega DigComp, saj potrjuje ustrezne digitalne veščine tako na ravni začetnika kot splošnega državljana (zlasti v certifikacijski program Akademije za ključne kompetence EITCA/KC, ki je tesno usklajen s trenutno definicijo okvira DigComp 2.2), kot tudi na bolj profesionalnih ravneh (vključno s srednjo in napredno stopnjo). Ogrodje DigComp se trenutno ne sklicuje na certificiranje digitalnih veščin za IT strokovnjake.

Akademija ključnih kompetenc EITCA/KC se dobro ujema z obsegom okvira DigComp, vključno s področji kompetenc informacijske in podatkovne pismenosti, komunikacije in sodelovanja, ustvarjanja digitalnih vsebin, varnosti in reševanja problemov. To poravnavo je mogoče preslikati na naslednji način:

 1. Informacijska in podatkovna pismenost:
  1. Za izražanje potreb po informacijah, za iskanje in pridobivanje digitalnih podatkov, informacij in vsebine. Za presojo ustreznosti vira in njegove vsebine. Za shranjevanje, upravljanje in organiziranje digitalnih podatkov, informacij in vsebine.
   1. Kartiranje primarnih programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC
    1. Kartiranje programov EITC, ki sestavljajo ključne kompetence EITCA/KC:
     1. Internetne tehnologije in osnove aplikacij EITC/INT/ITAF
     2. Osnove e-trgovine in internetnega trženja EITC/BI/ECIM
     3. EITC/BI/OOW Osnove programske opreme za obdelavo besedil
     4. EITC/BI/OO Osnove programske opreme Office
     5. Osnove programske opreme za preglednice EITC/BI/OOC
     6. EITC/DB/DDEF Baze podatkov in osnove podatkovnega inženiringa
     7. EITC/DB/DDMS Baze podatkov in sistemi za upravljanje baz podatkov
     8. Administracija in upravljanje programske opreme EITC/OS/MSSAM
   2. Preslikava sekundarnih programov EITCA: umetna inteligenca EITCA/AI
 1. Komunikacija in sodelovanje:
  1. Za interakcijo, komunikacijo in sodelovanje prek digitalnih tehnologij ob zavedanju kulturne in generacijske raznolikosti. Sodelovati v družbi prek javnih in zasebnih digitalnih storitev ter participativnega državljanstva. Za upravljanje lastne digitalne prisotnosti, identitete in ugleda.
   1. Kartiranje primarnih programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC
    1. Kartiranje programov EITC, ki sestavljajo ključne kompetence EITCA/KC:
     1. Osnove mobilnega sistema EITC/TT/MSF
     2. Osnove telekomunikacij EITC/BI/TF
     3. EITC/BI/CAPMF Osnove računalniškega upravljanja projektov
     4. Internetne tehnologije in osnove aplikacij EITC/INT/ITAF
     5. EITC/CN/CNF Osnove računalniškega omrežja
     6. EITC/BI/ITIM Informacijske tehnologije v upravljanju
   2. Kartiranje sekundarnih programov EITCA: kompetence za delo na daljavo EITCA/TC, poslovne informacije EITCA/BI
 1. Ustvarjanje digitalnih vsebin:
  1. Za ustvarjanje in urejanje digitalne vsebine Za izboljšanje in integracijo informacij in vsebine v obstoječo zbirko znanja ob razumevanju uporabe avtorskih pravic in licenc. Znati dati razumljiva navodila za računalniški sistem.
   1. Kartiranje primarnih programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC
    1. Kartiranje programov EITC, ki sestavljajo ključne kompetence EITCA/KC:
     1. EITC/SE/CPF Osnove računalniškega programiranja
     2. EITC/CG/CGVF Osnove računalniške grafike in vizualizacije
     3. Programska oprema za obdelavo rastrske grafike EITC/CG/APS
     4. EITC/CG/VICG Vizualna identifikacija v računalniški grafiki
     5. EITC/BI/OOI Osnove multimedijske predstavitvene programske opreme
     6. EITC/INT/JOOM Oblikovanje spletnih strani in osnove sistemov za upravljanje vsebin
     7. EITC/BI/GADW Osnove internetnega oglaševanja in trženja
   2. Preslikava sekundarnih programov EITCA: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Kartiranje sestavnih programov EITC EITCA/CG Computer Graphics:
     1. EITC/CG/AI: programska oprema za obdelavo vektorske grafike
     2. EITC/CG/AIDF: programska oprema za namizno založništvo
     3. EITC/CG/BL: programska oprema za 3D grafično oblikovanje in vizualizacijo
     4. EITC/CG/VR: programska oprema za 3D grafiko virtualne resničnosti
     5. EITC/CG/ADPD: Umetniška digitalna portretna risba
    1. Kartiranje sestavnih programov EITC EITCA/WD Web Development:
     1. EITC/WD/HCF: Osnove HTML in CSS
     2. EITC/WD/JSF: Osnove JavaScripta
     3. EITC/WD/PMSF: Osnove PHP in MySQL
 1. Varnost:
  1. Za zaščito naprav, vsebine, osebnih podatkov in zasebnosti v digitalnih okoljih. Varovati fizično in psihično zdravje ter se zavedati digitalnih tehnologij za socialno blaginjo in socialno vključenost. Zavedati se okoljskega vpliva digitalnih tehnologij in njihove uporabe.
   1. Kartiranje primarnih programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC
    1. Kartiranje programov EITC, ki sestavljajo ključne kompetence EITCA/KC:
     1. EITC/OS/MSW Osnove upravljanja operacijskih sistemov
     2. EITC/IS/ISCF Osnove varnosti in kriptografije
     3. EITC/IS/EEIS Varnost informacij elektronske ekonomije
   2. Preslikava sekundarnih programov EITCA: EITCA/IS IT Security
    1. Preslikava sestavnih programov EITC EITCA/IS IT Security:
     1. EITC/IS/CSSF: Osnove varnosti računalniških sistemov
     2. EITC/IS/ACSS: Napredna varnost računalniških sistemov
 1. Reševanje problema:
  1. Prepoznavanje potreb in problemov ter reševanje konceptualnih problemov in problemskih situacij v digitalnih okoljih. Uporabiti digitalna orodja za inoviranje procesov in izdelkov. Da bi bili na tekočem z digitalnim razvojem.
   1. Kartiranje primarnih programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC
    1. Kartiranje programov EITC, ki sestavljajo ključne kompetence EITCA/KC:
     1. EITC/AI/AIF Osnove umetne inteligence
     2. EITC/BI/BAS Programska oprema za poslovno in administrativno poslovanje
   2. Kartiranje sekundarnih programov EITCA: poslovne informacije EITCA/BI, umetna inteligenca EITCA/AI
    1. Kartiranje poslovnih informacij EITCA/BI, sestavnih programov EITC EITCA/AI Artificial Intelligence:
     1. EITC/CP/PPF: Osnove programiranja Python
     2. EITC/AI/MLP: strojno učenje s Pythonom
     3. EITC/AI/ADL: napredno poglobljeno učenje
     4. EITC/AI/ARL: napredno krepitveno učenje

V okviru 2. dimenzije ogrodja DigComp je trenutno opredeljenih 21 sestavnih kompetenc 5 glavnih področij digitalnih spretnosti, navedenih v 1. dimenziji. Te naslove in deskriptorje kompetenc je mogoče preslikati tudi glede na evropske programe certificiranja IT. Kar zadeva skupno obravnavo dimenzije 1 in 2 iz ogrodja DigComp, je preslikava glavnih programov EITCA evropskega certifikacijskega ogrodja IT naslednja:

1. Informacijska in podatkovna pismenost
Kompetence (dimenzija 2)

 • 1.1 Brskanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
  Artikulirati potrebe po informacijah, iskati podatke, informacije in vsebine v digitalnih okoljih, dostopati do njih in krmariti med njimi. Za ustvarjanje in posodabljanje osebnih iskalnih strategij.
 • Kartiranje programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC, umetna inteligenca EITCA/AI
 • 1.2 Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
  Za analizo, primerjavo in kritično ocenjevanje verodostojnosti in zanesljivosti virov podatkov, informacij in digitalnih vsebin. Za analizo, interpretacijo in kritično vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.
 • Kartiranje programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC, poslovne informacije EITCA/BI
 • 1.3 Upravljanje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
  Za organiziranje, shranjevanje in pridobivanje podatkov, informacij in vsebin v digitalnih okoljih. Organizirati in obdelati jih v strukturiranem okolju.
 • Kartiranje programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC, umetna inteligenca EITCA/AI, spletni razvoj EITCA/WD

2. Komunikacija in sodelovanje
Kompetence (dimenzija 2)

 • 2.1 Interakcija prek digitalnih tehnologij
  Interakcija z različnimi digitalnimi tehnologijami in razumevanje ustreznih digitalnih komunikacijskih sredstev za določen kontekst.
 • Kartiranje programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC, umetna inteligenca EITCA/AI, spletni razvoj EITCA/WD
 • 2.2 Deljenje prek digitalnih tehnologij
  Za izmenjavo podatkov, informacij in digitalnih vsebin z drugimi prek ustreznih digitalnih tehnologij. Delovati kot posrednik, poznati prakse sklicevanja in pripisovanja.
 • Kartiranje programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC, umetna inteligenca EITCA/AI, spletni razvoj EITCA/WD
 • 2.3 Vključevanje v državljanstvo prek digitalnih tehnologij
  Sodelovati v družbi z uporabo javnih in zasebnih digitalnih storitev. Iskati priložnosti za samoopolnomočenje in participativno državljanstvo z ustreznimi digitalnimi tehnologijami.
 • Kartiranje programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC, umetna inteligenca EITCA/AI, spletni razvoj EITCA/WD
 • 2.4 Sodelovanje prek digitalnih tehnologij
  Uporabljati digitalna orodja in tehnologije za sodelovalne procese ter za so-konstrukcijo in soustvarjanje virov in znanja.
 • Preslikava programov EITCA: kompetence za delo na daljavo EITCA/TC, spletni razvoj EITCA/WD, poslovne informacije EITCA/BI
 • 2.5 Spletni bonton
  Zavedati se vedenjskih norm in znanja pri uporabi digitalnih tehnologij in interakciji v digitalnem okolju. Prilagajati komunikacijske strategije specifični publiki in se zavedati kulturne in generacijske raznolikosti v digitalnih okoljih.
 • Kartiranje programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC
 • 2.6 Upravljanje digitalne identitete
  Ustvarjati in upravljati eno ali več digitalnih identitet, biti sposoben zaščititi lasten ugled, ravnati s podatki, ki jih proizvaja prek več digitalnih orodij, okolij in storitev.
 • Preslikava programov EITCA: EITCA/IS IT Security

3. Ustvarjanje digitalnih vsebin
Kompetence (dimenzija 2)

 • 3.1 Razvoj digitalnih vsebin
  Ustvarjati in urejati digitalne vsebine v različnih formatih, se izražati z digitalnimi sredstvi.
 • Preslikava programov EITCA: računalniška grafika EITCA/CG, spletni razvoj EITCA/WD
 • 3.2 Integracija in ponovna izdelava digitalne vsebine
  Za spreminjanje, izboljšanje, izboljšanje in integracijo informacij in vsebine v obstoječe telo znanja za ustvarjanje nove, izvirne in ustrezne vsebine in znanja.
 • Preslikava programov EITCA: računalniška grafika EITCA/CG, spletni razvoj EITCA/WD
 • 3.3 Avtorske pravice in licence
  Razumeti, kako avtorske pravice in licence veljajo za podatke, informacije in digitalno vsebino.
 • Preslikava programov EITCA: ključne kompetence EITCA/KC, varnost IT EITCA/IS
 • 3.4 Programiranje
  Načrtovati in razviti zaporedje razumljivih navodil za računalniški sistem za rešitev danega problema ali izvedbo določene naloge.
 • Preslikava programov EITCA: spletni razvoj EITCA/WD

4. varnost
Kompetence (dimenzija 2)

 • 4.1 Zaščitne naprave
  Za zaščito naprav in digitalnih vsebin ter za razumevanje tveganj in groženj v digitalnih okoljih. Poznavanje varnostnih in varnostnih ukrepov ter ustrezno upoštevanje zanesljivosti in zasebnosti.
 • Preslikava programov EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.2 Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti
  Za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti v digitalnih okoljih. Razumeti, kako uporabljati in deliti osebne podatke, hkrati pa lahko zaščititi sebe in druge pred škodo. Za razumevanje, da digitalne storitve uporabljajo »Politiko zasebnosti« za obveščanje o uporabi osebnih podatkov.
 • Preslikava programov EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.3 Varovanje zdravja in dobrega počutja
  Da bi se lahko izognili zdravstvenim tveganjem in grožnjam fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju pri uporabi digitalnih tehnologij. Znati zaščititi sebe in druge pred morebitnimi nevarnostmi v digitalnem okolju (npr. spletno ustrahovanje). Zavedati se digitalnih tehnologij za družbeno blaginjo in socialno vključenost.
 • Preslikava programov EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.4 Varovanje okolja
  Zavedati se okoljskega vpliva digitalnih tehnologij in njihove uporabe.
 • Preslikava programov EITCA: EITCA/IS IT Security

5. Reševanje problemov
Kompetence (dimenzija 2)

 • 5.1 Reševanje tehničnih težav
  Prepoznavanje tehničnih težav pri delovanju naprav in uporabi digitalnih okolij ter njihovo reševanje (od odpravljanja težav do reševanja kompleksnejših težav).
 • Preslikava programov EITCA: umetna inteligenca EITCA/AI
 • 5.2 Prepoznavanje potreb in tehnoloških odzivov
  Ocenjevanje potreb ter prepoznavanje, vrednotenje, izbiranje in uporaba digitalnih orodij in možnih tehnoloških odzivov za njihovo reševanje. Za prilagajanje in prilagajanje digitalnih okolij osebnim potrebam (npr. dostopnost).
 • Preslikava programov EITCA: umetna inteligenca EITCA/AI
 • 5.3 Kreativna uporaba digitalnih tehnologij
  Uporaba digitalnih orodij in tehnologij za ustvarjanje znanja ter inoviranje procesov in izdelkov. Individualno in kolektivno sodelovati pri kognitivni obdelavi za razumevanje in reševanje konceptualnih problemov in problemskih situacij v digitalnih okoljih.
 • Preslikava programov EITCA: umetna inteligenca EITCA/AI
 • 5.4 Prepoznavanje vrzeli v digitalnih kompetencah
  Razumeti, kje je treba lastno digitalno kompetenco izboljšati ali posodobiti. Da bi lahko podpirali druge pri razvoju svojih digitalnih kompetenc. Iskati priložnosti za samorazvoj in biti v koraku z digitalno evolucijo.
 • Preslikava programov EITCA: umetna inteligenca EITCA/AI

DigComp 2.2 je uvedel dodatne dimenzije, ki ustrezno opisujejo:

 • Stopnje strokovnosti (3. dimenzija)
 • Primeri znanja, spretnosti in odnosov (4. dimenzija)
 • Primeri uporabe (dimenzija 5).

Najnovejša publikacija DigComp 2.2, predstavlja konsolidiran okvir.

Več podatkov o modelu DigComp 2.2 najdete na Skupno raziskovalno središče.

Evropsko certificiranje IT (EITC) in Evropska akademija za certificiranje IT (EITCA) sta programa poklicnega certificiranja informacijskih tehnologij in kot taka ne predstavljata univerzitetnih ali akademskih študijskih programov, ker morajo biti v skladu z nacionalnimi visokošolskimi okviri, v katerih akademski stopnje so urejene. Evropski certifikacijski program IT se ne izvaja v okviru pravnega okvira nobene države članice EU, ki bi zakonodajala nacionalne univerzitetne programe in akademske stopnje.

Namesto tega so certifikacijski programi EITC/EITCA programi potrjevanja poklicnih kvalifikacij, ki jih je akreditiral Inštitut EITCI, mednarodni certifikacijski organ za te programe, ki izda ustrezne dokumente o potrditvi kompetenc. Tako bi lahko v smislu enakovrednosti certifikate EITC/EITCA primerjali z drugimi profesionalnimi ali poklicnimi certifikati IT, ki niso odvisni od prodajalcev IT, v nasprotju s priljubljenimi certifikati IT, osredotočenimi na prodajalca, ki jih ponujajo npr. Microsoft, Adobe, Google itd. akademije EITCA (ali katerega koli od njenih sestavnih programov EITC) podeli udeležencu poklicni evropski IT certifikat, ki ga izda in potrdi Inštitut EITCI, ki uradno potrjuje strokovnost na področju, ki je pomembno za podeljeni certifikat. To potrdilo pa formalno ni enakovredno univerzitetni diplomi ali akademski stopnji, kljub dejstvu, da je celovitost kurikuluma akademije EITCA mogoče primerjati v smislu kvalifikacije, potrjene s kurikulumom, in njihovega napredovanja v podiplomski študij, pri celovitosti kvalifikacij, ki ustreza EQF referenca stopnje 6.

Standard zagotavlja potrjevanje poklicnih kvalifikacij v poklicni specializaciji na glavnih področjih aplikacij IT. Če obstajajo kakršni koli javni ali zasebni predpisi, ki formalno zahtevajo akademsko diplomo iz računalništva (bodisi diplomo ali magisterij znanosti) in ustrezno univerzitetno diplomo, izdano v enem od nacionalnih visokošolskih sistemov na delovnem mestu, za katerega se želite prijaviti Certifikat akademije EITCA, skupaj z vsemi njegovimi sestavnimi certifikati EITC, čeprav predstavlja celovito potrdilo imetnikovih informacijskih kompetenc, ne bo omogočil, da bi opravili obvezni kriterij za pridobitev akademske diplome. Vendar pa v mnogih primerih takih uradnih meril za zahteve ni niti za visoko strokovna IT delovna mesta ali pa jih lahko delodajalec, če so prisotni, ponovno preuči, če je vloga sicer močna. Veliko uspešnih IT strokovnjakov z napredno kariero na tehnološkem in poslovnem področju po svoji univerzitetni izobrazbi in akademski stopnji niso računalničarji. Namesto tega lahko njihove praktične spretnosti, zanimanje za IT, dejanske izkušnje in morebitno potrdilo o poklicnih spretnostih v različnih mednarodnih certifikacijskih programih, kot je evropski certifikacijski standard IT, še vedno predstavljajo zadosten dokaz znanja in kvalifikacij IT za delodajalca ali izvajalca.

Tako certifikati Akademije EITC kot EITCA zagotavljajo formalno, mednarodno priznano potrditev posameznikovih kompetenc na določenih področjih informacijskih tehnologij, povezanih z uporabnimi in praktičnimi na področjih delovnih mest. Potrdila EITC/EITCA vsebujejo formalne dokumente o potrjevanju kompetenc za IT, ki podpirajo ali nadomeščajo druge formalne načine potrjevanja znanja, veščin in kompetenc, pridobljenih v okviru visokega in poklicnega izobraževanja ali usposabljanja (vključno z diplomami univerz in šol na nacionalni ravni). V zvezi s tem certifikaciji akademije EITC in EITCA spremlja podroben dodatek k certifikaciji, ki vsebuje standardiziran opis vsebine, zapletenosti in ravni IT kompetenc, ki jih je pridobil imetnik certifikata, zasnovan kot pomoč pri priznavanju teh kompetenc na poklicnih področjih dejavnosti.

Program za potrjevanje akademij EITC in EITCA, ki se izvaja pod vodstvom Evropskega inštituta za certificiranje informacijskih tehnologij (EITCI) v Bruslju, po uspešnem zaključku spletnega izpitnega postopka prikaže ustrezne certifikate akademije EITC/EITCA, digitalno izdane v Bruslju, EU , skupaj s podrobnimi dodatki za certificiranje.

Potrjevanje je možno tako v celotnem programu akademije EITCA v izbrani IT specializaciji (uspešno opravljeni izpiti v okviru vseh programov EITC, vključenih v ustrezni program akademije EITCA, pomenijo podelitev certifikata akademije EITCA in dodatek k certifikaciji skupaj z vsemi ustreznimi certifikati EITC) kot tudi v okviru bolj specializiranih programov EITC (posamezen izpit in enotno potrdilo EITC, izdano v okviru posameznega programa EITC).

Akademija EITCA in certifikati EITC ne povzročajo samo izdaje pravilno zavarovanih digitalnih potrdil (v primeru Akademije EITCA skupaj s podrobnimi dodatki za certificiranje in vsemi ustreznimi potrdili EITC in v primeru potrdil EITC, ki vsebujejo podroben opis program znotraj samega Certifacata), pa tudi z zagotavljanjem ustreznih validacijskih storitev. Digitalne certifikate EITC/EITCA je treba razumeti kot njihove edinstvene identifikacijske številke, ki ob vpisu skupaj z varovanjem osebnih podatkov v sistem za potrjevanje potrdil EITCI Inštituta omogočajo spletno preverjanje shranjenih potrdil skupaj s podrobnostmi o obsegu programov, ki jih izpolni imetnik certifikata, kot tudi tiskanje ustreznih različic in dodatkov potrdil, pripravljenih za tiskanje. Potrdila EITC (pridobljena posamezno ali kot del programa EITCA Academy) so zasnovana z ID-ji, ki vsebujejo vizualne oznake (QR kode), ki omogočajo avtomatsko prepoznavanje strojev in preverjanje potrditve s pomočjo aplikacij za pregledovanje vizualnih oznak.

Možna je neobvezna izdaja zavarovanega papirnega obrazca potrdil EITC/EITCA skupaj z mednarodno dostavo (obrazec na papirju Za izdajo potrdil so potrebne dodatne pristojbine, odvisno od števila izvodov fizično zavarovanih izdanih potrdil in mednarodnih dostavnih služb za papir Pošiljanje potrdil iz Bruslja v vašo državo). Možno je tudi občasno ali začasno uporabo digitalnih potrdil EITC/EITCA (ki jih lahko po potrebi natisnete v referenčnem pripravljenem papirju iz elektronske storitve potrjevanja potrdil EITC/EITCA).

Evropski certifikacijski inštitut standardno sodeluje z vsemi imetniki evropskih certifikatov IT, potem ko uspešno zaključijo svoje programe.

To vključuje podporo pri posredovanju digitalnih zaposlitev ter priložnosti za neposredno sodelovanje z Inštitutom EITCI ali njegovimi partnerji, ki iščejo IT strokovnjake za zaposlitev.

Vsi udeleženci obdržijo tudi dostop do didaktičnih referenčnih platform za učne načrte in do svetovanj s strokovnjaki na tem področju, ki bodo na voljo za svetovanje pri pisanju strokovnega življenjepisa ali razgovorih na področjih določenih specializacij, kot so spletni razvoj, umetna inteligenca, kibernetska varnost, računalništvo v oblaku itd. .

Evropski certifikacijski inštitut IT je prav tako razvil namensko brezplačno storitev (IT ID) za podporo imetnikom evropskih certifikatov IT pri sestavljanju sodobnih digitalnih življenjepisov za podporo njihovim prijavam na delovna mesta.

Kako naprej v3 preprosti koraki

Akademija EITCA se izvaja na spletu v skladu z evropskim standardom IT Certification. Vse formalnosti se opravijo na daljavo. Za vpis sledite tem korakom.

Poiščite potrdilo

Prebrskajte certifikate na voljo na področju, ki vas zanima

Dodaj po naročilu

Dodajte izbrane certifikate v vaš vpisni nalog in preverite

Vpišite se

Izpolnite plačilo kotizacije za vpis v izbrani program

TOP
Klepetajte s podporo
Klepetajte s podporo
Vprašanja, dvomi, težave? Tukaj smo, da vam pomagamo!
Povezovanje ...
Imaš kakšno vprašanje?
Imaš kakšno vprašanje?
:
:
:
Imaš kakšno vprašanje?
:
:
Klepet se je končal. Hvala vam!
Ocenite podporo, ki ste jo prejeli.
dobro Slab